29 januari 2018

Pleegzorg tot 21 jaar

Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning. De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun 18e verjaardag terugvallen op hun ouders, maar dat geldt vaak niet voor pleegkinderen. Wettelijk is geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het 18e jaar ophoudt. Voor sommige jongeren betekent dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen. Uit gesprekken met jongeren, pleegouders én Juvent komt naar voren dat jongeren vaak pas op late leeftijd in een pleeggezin terecht komen. Pleegkinderen hebben ook steeds vaker een complexe hulpvraag die niet in een paar jaar is opgelost. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. Het CDA in Terneuzen wil dat de gemeente daar gebruik van maakt. Pleegzorg tot 21 jaar zou de norm moeten worden. Het is belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook na hun 18e. Om het college van burgemeester en wethouders hiertoe op te roepen heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld. Hopelijk ligt er snel een voorstel waarmee de nieuwe gemeenteraad de pleegzorg tot 21 jaar vast kan leggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.