19 januari 2021

Treinverbinding Gent-Terneuzen in landelijk CDA-verkiezingsprogramma

Tijdens het CDA-congres op 16 januari hebben de partijleden van het CDA officieel het programma voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 vastgesteld. Lokale en provinciale afdelingen en individuele leden het recht om voorstellen in te dienen op het verkiezingsprogramma aan te passen. Het CDA-Terneuzen heeft van dit recht gebruik gemaakt en een voorstel ingediend om de spoorlijn Gent-Terneuzen op te nemen

Het staat in een rij van internationale spoorverbindingen waar het CDA zich in haar verkiezingsprogramma sterk voor maakt. Dit amendement werd ondersteund door het Zeeuwse CDA en werd op het congres met brede steun aangenomen. De spoorlijn Gent-Terneuzen staat nu officieel in het landelijke verkiezingsprogramma van het CDA.

De havengebieden van Gent en Terneuzen zijn de afgelopen jaren steeds hechter samen gaan werken. Dit heeft geleid tot de fusie van de Zeeuwse en Gentse havens in het grensoverschrijdende havengebied North Seaport. In dat kader wordt al lange tijd gesproken over een spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen. Het gaat dan om een spoorverbinding voor goederen van (haven)bedrijven alsook een treinverbinding voor personen. De komende kabinetsperiode is hét moment om de eerdere toezeggingen en intentieverklaringen hierover concreet te maken. Daarom zijn we als CDA-Terneuzen blij dat ons voorstel het landelijke verkiezingsprogramma heeft gehaald. We zullen via onze contacten binnen de partij het vuur warm blijven houden voor de grensoverschrijdende treinverbinding Gent-Terneuzen. Daarnaast blijven we ons er ook lokaal in het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad voor inzetten.

Wil je weten welke ideeën er nog meer in het partijprogramma staan? Kijk dan hier In het verkiezingsprogram is bijzonder aandacht voor de regio’s van Noordoost-Groningen tot Zeeuws-Vlaanderen. Zo heeft de programmacommissie bijvoorbeeld een passage opgenomen die een tolvrije Westerscheldetunnel komende kabinetsperiode dichterbij moet brengen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.