08 juli 2020

Vergaderen in coronatijd; hoe gaat dat eigenlijk?

Nu er de regels rondom de coronacrisis een beetje versoepeld zijn, geeft dat de mogelijkheid om terug te kijken op de afgelopen tijd met Corona. Hoe is het CDA-Terneuzen de eerste maanden van de Coronacrisis doorgekomen? Iedereen herinnert zich de eerste persconferentie begin maart, die alles veranderde. De coronacrisis maakte veel slachtoffers en we waren voorlopig gedwongen om thuis te blijven. Anja vertelt hoe de het CDA Terneuzen daarmee om is gegaan. Lees het hieronder!

Alles in de nabije toekomst werd afgelast. Het gaf gemengde gevoelens. Fijn dat je eens rustig thuis kon blijven. Tegelijkertijd vroegen we ons bezorgd af hoe lang dit ging duren, hoe we hier mee om moesten en hoe we hier uiteindelijk weer vanaf konden komen. Het was duidelijk dat we voorlopig niet meer op de oude manier samen dicht op elkaar rond de tafel konden vergaderen. Gelukkig hadden we met fractiegenoot Paul Balcaen een specialist in online vergaderen in ons midden. Al op 23 maart vergaderde de CDA-fractie voor het eerst online. Gewoon thuis aan je bureau via je laptop. Het was even wennen, maar we waren blij dat iedereen kon inloggen en op deze manier toch veilig konden vergaderen.

Omdat de Coronacrisis bleef voortduren, kwam ook de vraag hoe er in de gemeenteraad mee om moest worden gegaan. En dat was best nog een discussie om op afstand digitaal te vergaderen moest dit voor alle fracties mogelijk zijn.

De CDA-fractie was van begin af aan direct voor digitaal vergaderen, maar helaas was hier geen meerderheid voor te vinden. De meerderheid van de fracties wilde toch in het echt met gepaste voorzorgsmaatregelen volgens de RIVM-maatregelen vergaderen.  De afspraak was om eerst test te doen met digitaal vergaderen voor de gehele gemeenteraad om de dagen daarna de commissievergaderingen  op de oude manier in de raadzaal te vergaderen. Wel met voorzorgsmaatregelen volgens de RIVM-richtlijnen in de raadzaal te houden en zonder publiek en insprekers. Daarna zou een besluit worden genomen over de manier van vergaderen van de gemeenteraad van 28 mei. 

Als voorzitter van de Commissie Omgeving had ik er zelf grote moeite mee om hier aan mee te werken. Maar als voorzitter moest ik een beslissing nemen of ik hier wel of niet aan mee wilde werken. Dat was voor mij een moeilijk besluit. Moest ik echt deze commissievergadering in de raadzaal voorzitten, terwijl ik voor de rest van mijn tijd zorgvuldig alle maatregelen in verband met Corona zowel thuis als op mijn werk zorgvuldig opvolgde? Het zou voor mij de eerste keer sinds zijn dat ik weer een lange avond met veel mensen in één ruimte zou zijn. Daar werd ik behoorlijk zenuwachtig van. Ik heb besloten om hier toch aan mee te werken. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen waren genomen in de raadszaal om de commissievergadering veilig te laten verlopen voelde ik me hier niet prettig bij. De vergadering duurde te lang: ruim 4,5 uur in deze ruimte met elkaar.

De consequentie van het vergaderen in de raadzaal was dat we als CDA-fractie maar met één woordvoerder per commissievergadering aanwezig mochten zijn en het woord mochten voeren. Eerder was het heel normaal dat we met de gehele fractie en de fractievolger aanwezig waren.  Het CDA was daar dan met zeven personen en nu mochten we maar met één woordvoerder komen. Dat was voor het CDA niet acceptabel, maar het gebeurde toch. Onderling vergaderde de CDA-fractie tot tevredenheid nog steeds online.   

Inmiddels begonnen ook de andere partijen zich te realiseren dat het niet goed was om het aantal aanwezige raadsleden per fractie tot één terug te brengen. Ieder gekozen lid van de gemeenteraad moet op ieder moment van de vergadering van de gemeenteraad het woord kunnen vragen om mee te doen aan de discussie en vervolgens zelfstandig aan de besluitvorming mee te doen. Je bent als lid van de gemeenteraad zonder last of ruggespraak gekozen en vrij om voor of tegen een voorstel te stemmen. Dat kan een ander niet voor je doen. Dat zou niet democratisch zijn. Het resultaat was dat we als gemeenteraad op zoek zijn gegaan naar een vergaderruimte waar we als raad allemaal tegelijk aanwezig konden zijn en ook nog de RIVM-richtlijnen konden uitvoeren.

Uiteindelijk kwamen we letterlijk en figuurlijk op het podium van het Scheldetheater terecht. Na enkele bijeenkomsten en vergaderingen in het Scheldetheater bleek dat iedereen tevreden was over deze locatie. Na  enkele technische aanpassingen is besloten om de beide raadsvergadering van dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli hier ook te laten plaatsvinden.  

Omdat er nog steeds besmettingen voorkomen in de gemeente Terneuzen beseffen we terdege dat de oude manier van vergaderen na de zomervakantie nog niet terug kan komen. We moeten ons nu voorbereiden op de manier van vergaderen na de zomervakantie en de periode daarna. Ik ben van mening dat we ons als gemeenteraad van Terneuzen verder moeten verdiepen in online vergaderen en dat ook toepassen. Dat is tot op heden nog niet goed van de grond gekomen.  

Enkele weken geleden vergaderden we ‘life’ in de schuur van het hoveniersbedrijf van Eric Jacobs in Axel. Daar werden we tweemaal gastvrij ontvangen. We vergaderden tot ieders tevredenheid daar in een grote ruime kring in de schuur met veel frisse lucht en op méér dan 1,5 meter afstand.  Vervolgens vergaderden we in “De Kirke” in Westdorpe op Coronaveilige manier, dus op ruime afstand van elkaar. Daar hebben we zelfs mensen ontvangen die kwamen inspreken over onderwerpen die hen bezighielden. Het was prettig dat dat zo kon.

Toch verlangen we terug naar de onze oude vergaderingen in de vergaderzalen van het stadhuis. Maar alleen als dat kan op een veilige manier!

Terneuzen, 23 juni 2020

Anja Dijkhuis-Dieleman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.