04 januari 2021

Zonnepark Sas van Gent

Energiebedrijf Vattenfall nam het initiatief om in Sas van Gent, op de papeschorpolder een zonnepark aan te leggen met zonnepanelen.  Het betreft een oppervlakte van 16 hectare landbouwgrond.  Dit zal er voor zorgen dat er duurzame energie zal opgewekt worden, die hoofdzakelijk door Cargill zal worden afgenomen.

Als CDA, steunen we het ontwikkelen van duurzame energie, maar hebben we uiteraard ook aandacht wat dit als impact kan hebben op de leefbaarheid in die regio.

Namens CDA, heb ik me als raadslid verdiept in de materie om ervoor te zorgen dat de papeschorpolder voor de omwonenden en de vele recreanten, zoveel mogelijk intact blijft.  De grootste aandachtspunten waren het zicht en het geluid. Deze aandachtspunten zijn tot stand gekomen tijdens bijeenkomsten met burgers. Deze punten heb ik ook ingebracht tijdens de raadsvergadering.

Wat zicht betreft, hebben we gevraagd om:

  • De omheining 2.85 meter hoog te maken om ervoor te zorgen dat het park aan het zicht onttrokken wordt.
  • De omheining wordt voorzien van bladhoudende gewassen zodat in de winter het ook onzichtbaar blijft
  • De hoogte van de transformatoren waren initieel voorzien met een hoogte van 3.25 meter, die werden in hoogte terug gebracht naar 2.5 meter zodat ze keurig achter de omheining blijven
  • Voor de omheining wordt een ruime strook van bossage voorzien zodat het natuurlijk karakter van deze streek behouden blijft
  • De transformatoren worden voorzien van een groen dak om de inpasbaarheid te maximaliseren

Wat geluid betreft worden de volgende maatregelen genomen:

  • Er komen in totaal drie transformatoren en het inkoopstation.  Elke transformator maakt het geluid van een zitmaaier (91 dB), dit zou heel storend zijn.  Op onze vraag werd toegestemd om geluidsdempers op de transformatoren te plaatsen.  Daardoor gaat het geluid aanzienlijk verminderen
  • Er komen ook twee meetmomenten per jaar, waarbij de eventuele geluidsoverlast objectief gemeten wordt en indien nodig acties genomen worden om dit te beperken.

Als CDA vinden we het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij de verduurzaming van hun woonomgeving. Daarom zijn we tevreden dat uiteindelijk veel van de aandachtspunten die inwoners aan hebben gedragen het definitieve voorstel hebben gehaald.

Paul Balcaen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.