Jos van Ginneken

Vicefractievoorzitter

Naam: Jos van Ginneken
Woonplaats: Terneuzen

Woordvoerderschappen:
Vicefractievoorzitter, Fractiesecretaris, Financiën, Participatiewet, Jeugd & Gezin, Jeugdzorg, Sociale Zaken, Werk & Inkomen, Burgerparticipatie, Personenvervoer, Wijkbeheer, Openbare Orde & Veiligheid, Brandweer/Veiligheidsregio, Citymarketing, Grensoverschrijdende samenwerking, Dienstverlening.

Contact: jcavanginneken@zeelandnet.nl
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.