Door: Jos van Ginneken

Opgegroeid tussen Biervliet en Driewegen noemt Ronald Lippens zich een echte Zeeuws-Vlaming. Hij heeft van huis uit meegekregen dat je moet werken voor de kost. Op zijn zestiende begon met werken bij zijn buurman en daarvoor al op het eigen bedrijf van zijn ouders. Na zijn studie aan de HTS in Vlissingen ging hij aan de slag bij DOW. Begonnen als technische inspecteur van fabrieksinstellingen is hij na het bekleden van allerlei verschillende functies, nu hoofd brandweer en beveiliging.

Buiten zijn werk om heeft Ronald ook zeer veel gedaan. Hij is al dertig jaar betrokken bij het Katholiek onderwijs als ook bij het organiseren van kermissen, tractorpulling wedstrijden en natuurlijk de Geuzenfeesten. Voor zijn inzet en betrokkenheid bij het laatste heeft hij de Gouden Haring gekregen.

Voor de niet Biervlieters, wat zijn de Geuzenfeesten precies?
De Geuzenfeesten zijn een herdenkingsfeest ter gelegenheid van de bevrijding van de Spanjaarden van het eiland Biervliet in 1573 door de Geuzen. De eerste Geuzenfeesten vonden plaats op 31 mei, 1 en 2 juni 1973. Op http://www.geuzenbiervliet.nl/?page_id=2962 kun je aanvullende informatie vinden.

Hoe bent u in aanraking gekomen/benaderd door de geuzenfeesten?
Ik heb al 6-jarige meegedaan bij de eerste historische optocht. Vanuit de familie zijn we altijd betrokken geweest bij de organisatie dan wel ondersteuning van de Geuzenfeesten. In 1991 ben ik gevraagd toe te treden tot het stichtingsbestuur.


Wat betekenen de geuzenfeesten voor Biervliet?
Biervliet heeft een zeer rijke historie als internationale haven- en handelsstad en was een eiland in de Honte, nu de Westerschelde. Door de strategische ligging in de vaarroute naar havensteden als Gent en Antwerpen was Biervliet in tijden van oorlog een strategisch punt waaruit deze vaarroute kon worden beheerst. Zo ook in de TachtigJarige Oorlog. Daarnaast is Biervliet bekend als de geboortestad van Willem Beukelszoon, uitvinder van het haringkaken.


Hoe gaat het nu verder? Worden jongeren (al) actief betrokken bij de organisatie?
De Geuzenfeesten worden nog jaarlijks georganiseerd. Bij de organisatie worden de inwoners actief betrokken via de Geuzenwijken. Biervliet is sinds de eerste feesten in 1973 ingedeeld in tien Geuzenwijken. Vanuit die wijken wordt deelgenomen aan activiteiten. Met name ook de jeugd vindt en houdt op die manier aansluiting. Inmiddels is de derde generatie van diverse Biervlietse families al actief betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.