15 mei 2019

CDA Tholen maakt zich zorgen om nieuwbouw Bravis

Reactie op voorgenomen besluit voor nieuwbouw Bravis op locatie Bulkenaar Roosendaal

·         In de rapportage van het voorgenomen besluit staat dat RvB heeft gecommuniceerd met externe belanghebbenden, zoals de gemeentenraden van betreffende gemeente. Kunt u aangeven of wij deze uitnodiging ook hebben ontvangen? Zover bij ons bekend hebben wij geen uitnodiging gezien en onze raad is hierop niet geattendeerd door het college of de griffie.

·         Verderop in rapport lezen wij dat er overleg is geweest met belanghebbenden zoals de zorgverzekekeraars. De grootste zorgverzekeraarss in deze regio zijn CZ en VGZ, zij behoren ook de inwoners van gemeente Tholen te vertegenwoordigen. Wij missen de visie van deze partijen op het voorgenomen besluit, kan RvB  dit toelichten?

·         Wat vinden de Thoolse Huisartsen van het voorgenomen besluit voor nieuwe locatie Bulkenaar, die verder weg is?

In het hart van de regio en conform wettelijke eisen voor acute zorg, de zogenaamde 45 minutennorm.

De tekening waarop het Hart van de Regio wordt geschets geeft een vertekend beeld; de oostkant van de regio heeft uitwijkmogelijkheden  naar ziekenhuizen in Breda e.o.

Op Tholen staan wij letterlijk met ons rug tegen de muur, of beter gezegd, met onze rug tegen de dijk. Wij kunnen hier geen kant op.

Is RvB het met ons eens dat het rapport van RIVM gebaseerd is op modelberekeningen die een relatief grove benadering zijn van de werkelijke bereikbaarheid?

Dat wij hier vanavond in het gemeentehuis van Tholen bij elkaar zitten is eigenlijk een gemiste kans. Deze avond en deze presentatie had belegd moeten worden in het dorpshuis van Stavenisse,  20 kilometer verderop.  Wij zouden graag zien en horen dat RvB uitlegt aan de inwoners van Stavenisse, waarom de keuze is gevallen op locatie Bulkenaar. 

In Stavenisse wonen namelijk ook mensen van vlees en bloed.

Niets menselijks is ons vreemd en ook de Tholenaren hebben spoedeisende hulp nodig.

We weten allemaal dat papier geduldig is en het rapport van RIVM is een product van de Haagse politiek die ver weg staat van de realiteit binnen onze gemeente en onze inwoners

Het RIVM rapport rekent vanuit de ambulancepost van Poortvliet welk centraal gelegen is op ons eiland Tholen, maar ongeveer 10 minuten aanrijdtijd nodig heeft om in Stavenisse of Sint Philipsland te komen. Als we daar de vervoerstijden bij optellen naar de nieuwe locatie en de meldtijd en inlaadtijd, dan halen we geen 45 minuten.

Dan hebben we het nog niet eens over het dichtslibben van knooppunt Zoomland gehad tijdens de spits….. Aanrijtijden zijn echt niet te verantwoorden voor Stavenisse en AJP.

Bedrijfseconomische toekomstbestendigheid:

Verderop in het verslag wordt de keuze voor Bulkenaar in Roosendaal  verantwoord omdat de bevolkingsverdeling een licht zwaartepunt heeft in het oostelijk deel van benoemde regio, om de patientstromen te behouden.

Gezondheid en Zorg is geen economisch goed wat geproduceert of vermarkt hoeft te worden. In Nederland hebben wij de gezondheidszorg  solidair geregeld en toegankelijk voor iedereen.

Onze Thoolse burgers betalen net zoveel zorgpremie en eigen risico als inwoners van Etten-Leur. Wij  krijgen in de toekomst heus geen korting op onze premie omdat wij verder moeten reizen naar ziekenhuis. Bovendien nemen de kosten voor vervoer en zorgtaxi toe en indirect ook de kosten voor het WMO vervoer. 

Als we de ziekenhuiszorg bedrijfseconomisch gaan bekijken, kunnen we beter maar gelijk fuseren met Amphia ziekenhuis in Breda, zodat er een beter spreiding  kan komen van de ziekenhuiszorg in het voordeel van Tholen en West-Brabant/ Bergen op Zoom. 

Toekomstige ziekenhuiszorg in de regio:

Om de Thoolse burgers tegemoet te komen is het de bedoeling om  anderhalvelijnszorg aan te bieden op Tholen. Dat is wat ons betreft een doekje voor het bloeden. Er kunnen maar een beperkt aantal diciplines worden aangeboden, voor andere zaken worden we toch weer doorverwezen naar het ziekenhuis of de polikliniek in ….?

Al met al maken wij ons grote zorgen voor bereikbare en betaalbare ziekenhuiszorg voor onze Thoolse inwoners. 

Kijk ook op Omroep Zeeland

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.