28 januari 2020

Opheffen geheimhouding van een aantal documenten zwembad de Spetter.

Het uitsluitend opheffen van geheimhouding is dus niet per definitie afdoende om de raad haar controlerende rol te laten uitvoeren.

We willen graag over alle relevante informatie willen beschikken en zijn van mening dat het college in staat zou moeten zijn om de relevantie van documenten en rapporten te kunnen beoordelen.

We willen dan ook graag van het college de toezegging krijgen dat zij zich maximaal inspant om de raad volledig en zo helder mogelijk te informeren.

Dat bij de renovatie zaken zijn misgelopen of op sommige momenten verkeerde beslissingen zijn genomen achten wij zeer waarschijnlijk, dit is echter niet onze grootste zorg. Wel willen we dat het gehele traject transparant en helder is om lering te trekken uit deze ervaringen.

CDA heeft zich tot nu toe ingezet om in openheid dan wel vertrouwelijk te spreken over de informatie waarover geheimhouding is opgelegd. Wij waren dan ook zeer teleurgesteld dat deze mogelijkheid tot nu toe geblokkeerd is door de coalitiepartijen. Nog steeds willen we onze rol als raad passend invullen en bij voorkeur in de openbaarheid onze vragen stellen en het debat voeren. Hierbij gaat het ons primair over het proces en de veiligheid van medewerkers en bezoekers, pas daarna over leerpunten, verantwoordelijkheid en conclusies.

Op dit moment hebben wij nog wel een actuele vraag: wij willen een goede onderbouwing voor het beschikbaar stellen van een krediet van  10.000 euro.

Tevens vragen wij onze coalitiepartijen, hoe zij erover denken dat de stukken nu openbaar gemaakt worden, terwijl we er vorige maand niet eens vertrouwelijk over konden praten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.