17 maart 2020

Rob Duim zijn laatste bijdrage vanuit de raadvergadering

Rob Duim verlaat de fractie van het CDA om ruimte te geven aan onze jongere en enthousiaste CDA'ers. Dit is kijken naar de toekomst.

De late informatievoorziening, de geheimhouding van documenten en de blokkade om hierover te debatteren heeft het vertrouwen vanuit het CDA richting college en coalitiepartijen geen goed gedaan. Bij alle overleggen hebben we duidelijk aangegeven dat we grote behoefte hadden aan informatie-uitwisseling. 

Uiteindelijk heeft op 13 februari een besloten informatief overleg plaatsgevonden waarin ruimte was voor interactie en open discussie. Dit was zeer informatief en deze bijeenkomst is door ons ook zeer positief beoordeeld. Overigens hebben we deze avond de inbreng van de coalitiepartijen node gemist.

Met de beantwoording van onze vragen, de toezeggingen vanuit het college en de excuses van de coalitiepartijen willen we de crisissfeer achter ons laten en richten we ons op de toekomst.

Wel hebben we nog benadrukt middels een motie dat de veiligheidscultuur veel meer aandacht moet krijgen en middels steun aan een motie van PvdA/GL hebben we het college opgeroepen om een zelfevaluatie uit te voeren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.