21 december 2019

Actieplan Centrum Tholen

Rob Duijm legt uit waarom het CDA twijfels heeft bij “Actieplan vitalisering Tholen centrum”.

In de afgelopen raadsvergadering werd het actieplan gepresenteerd dat moet leiden tot de vitalisering van de Thoolse binnenstad in combinatie met verplaatsing van detailhandel naar Vestetuin.

In september 2018 is het besluit genomen om extra ruimte te bieden aan detailhandel in Vestetuin, zodat Kruidvat zou kunnen verhuizen vanuit de binnenstad.

CDA heeft hier toen al tegengestemd omdat het ten koste zou gaan van de Thoolse binnenstad.

De meerderheid van de raad was wel voorstander waarbij ze als voorwaarde gesteld hebben dat eerst een actieplan gericht op vitalisering van de binnenstad gereed moest zijn voordat aan de bouw van de plint werd begonnen. 

Het plan dat nu is voorgelegd mist helderheid over wat we gaan doen en ook over de kans van slagen.

Wat we zien in het voorliggend actieplan is wensdenken dat er meer toeristen naar Tholen komen en het is nog meer wensdenken dat die toeristen dan voor meer winkels en horeca gaan zorgen. Ook het CDA is voorstander van toeristische ontwikkeling, maar laten we eerlijk zijn: hoe mooi Tholen ook is, op basis van dit actieplan gaan niet plots in grote getale mensen komen.

Inmiddels weten we dat het winkelbestand in de kern Tholen het afgelopen jaar alleen is afgenomen en van de riviercruises waarvan we in 2016 begrepen dat ze op zijn vroegst in 2018 zouden aanmeren, weten we nu dat dit niet voor 2026 gebeurt.

Vanuit het CDA zijn enkele alternatieven voorgesteld, maar dit neemt niet weg dat we nog steeds overtuigd zijn dat een winkel zoals Kruidvat onmisbaar is als publiekstrekker voor de Thoolse binnenstad.

Tijdens de behandeling heeft het CDA ook gevraagd aan college en overige fracties of dit actieplan voldoet om de bouwwerkzaamheden aan de plint te starten. De reactie hierop van het college was teleurstellend. De raad heeft geen enkele mogelijkheid om de bouw van de plint te verhinderen met of zonder actieplan. De raadsfracties die destijds voorwaarden hebben gesteld (SGP, VVD, CU, ABT) hebben wel ferme besluiten genomen maar het college trekt zich hier blijkbaar weinig van aan. Geen van deze partijen heeft zich hierover tijdens de raadsvergadering uitgesproken.

Voor het CDA restte geen andere mogelijkheid dan tegen het voorstel te stemmen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.