07 december 2019

Tholen Centrum

 Joost Wijnekus van het CDA heeft stevig bezwaar geuit tegen het plan voor de revitalisering van Tholen. Met name de voorgestelde keuze voor een scenario dat hele mooie vergezichten schetst, maar veel losse eindjes heeft en daarmee gekenmerkt wordt door een beperkt realiteitsgehalte welke stuit bij het CDA op bezwaar.

Waar gaat het om, open hier de bijlage Actieplan vitalisering Tholen centrum

Na de gedane keuze van deze raad om extra ruimte te bieden aan detailhandel in Vestetuin vragen we ons af welke keuze ons werkelijk nog rest naast keuze 3.

Waarom niet meer voorzien in planologische sturing, is daar naar gekeken?
Maak keuzes en concentreer het aanbod, dat versterkt juist elkaar. Planologische sturing is, naast een zak geld, het enige directe instrument dat de gemeente in eigen handen heeft.

Nu schetst het rapport 3 scenario’s waarvan het 3e scenario bij de ondervraagden het meest tot enthousiasme leidt.
Op zichzelf is het niet onlogisch dat scenario 3 er uit komt: het schetst de mooiste vergezichten. Maar ook dat scenario staat vol met PM-posten en vraagt heel-erg-veel van de gemeente qua financiën, mensen en middelen.
Daarbij alleen met het aantrekkelijk maken komen we er niet. We proberen al jaren de riviercruises aan te trekken, maar dat vlot ook niet.

Hoe reëel is dat we nu wel ineens veel toeristen zouden aantrekken doordat we lid worden van de Vestingsteden?
We doen al regionaal en provinciaal zo veel, waarom zou dit lidmaatschap dat drastisch veranderen?

Hoe mooi Tholen ook is, het perspectief wat in scenario 3 geschetst wordt, is naar ons oordeel te rooskleurig en laat te veel posten open.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.