22 april 2017

Standpunt CDA-Tholen m.b.t. bestemmingsplan Welgelegen

Ondanks onze zorgen over grote beeldbepalende gebouwen bij de entree van Tholen zijn we van mening dat onder de juiste voorwaarden ruimte is op bedrijventerrein Welgelegen voor vestiging van logistieke ondernemingen.

In de commissie ruimte hebben we hierover het volgende gezegd:

Onderdelen van het Thools DNA zijn naast onze inwoners zowel onze landschappelijke kwaliteit als onze ruimte voor ondernemen en de prima ontsluiting. De landschappelijke kwaliteit wordt bepaald door fraai polderlandschap, binnendijken met bomen, kleurrijke bloemzaadvelden in de zomer en achter de dijk het water. We moeten hier zuinig op zijn.

We hebben onze zorg uitgesproken over de beeldbepalende gebouwen bij de entree van Tholen, met name hoogte en lichtreclame zijn aandachtspunt. We hebben opgeroepen om extra aandacht te hebben voor landschappelijke inpassing en welstandseisen. Het college heeft hier positief op gereageerd.

In de besluitvorming was het CDA-standpunt dan ook als volgt:

In dit geval lijkt het dat we een afweging moeten maken tussen ons landschap en ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid.

Misschien is het niet een kwestie van kiezen, maar aansturen op passende oplossingen.  

Zo zag ik recentelijk een publicatie van de provincie Brabant gericht op economische ontwikkeling met als titel “Uitnodigend groen”, en geldt De High Tech Campus te Eindhoven als landelijk voorbeeld voor de koppeling van werken en inspirerende groene omgeving.

Naar de mening van het CDA is het van belang om onze landschappelijke kwaliteit onderdeel te maken van ons ondernemings- en vestigingsklimaat. De gemeente en de welstandscommissie worden opgeroepen om hieraan bij te dragen en zodoende ruimte te bieden aan zowel ons landschap als ons vestigingsklimaat.  

We steunen op basis hiervan de vaststelling van het bestemmingsplan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.