13 juni 2017

Beantwoording m.b.t. ontsluiting Zwink

Uit de beantwoording van onze vraag bleek weinig begrip voor de problemen die we trachtten aan te kaarten. De noodzaak om de doorsteek open te houden was volgens het college  niet langer aanwezig en de wegbeheerder zou toezien op een goede doorstroming via de Burgemeester van Boeijenstraat.

Vanuit de media hebben we begrepen dat de bewonerscommissie van woonzorgcentrum Buitenhof aan het Zwink bij de gemeente haar beklag heeft gedaan over het schrappen van een tweede wijkontsluiting. Vorige week mochten we uit de PZC vernemen dat doorsteek tussen Zwink en Abraham Beecklaan tijdelijk weer open gaat.  We zijn blij dat de gemeente reageert op de problemen maar vinden wel dat het dit keer veel moeite heeft gekost om zover te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.