13 juni 2017

Motie m.b.t. zonnepanelen

CDA is groot voorstander van duurzaamheid vanuit onze kernwaarde Rentmeesterschap.

We moeten echter wel duidelijk zijn in onze boodschap aan nieuwe bedrijven. In een recente oproep met betrekking tot bedrijfsgrond hebben we als raad het belang van werkgelegenheid benadrukt. Naar onze mening zijn nog diverse vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen mogelijk, maar laten we dit niet teveel als moties lanceren waarbij het consequenties heeft voor het vestigingsklimaat

In het Thoolse promotieplan staat als slogan “bedrijfsgrond binnen één maand” het moet wel helder blijven wat we daarbij bieden en verwachten.

We willen deze motie wel steunen omdat deze sympathiek is maar het moet wel helder zijn dat we op voorhand geen verplichtingen creëren richting ondernemers.

Voor particulieren zijn zonnepanelen veel lucratiever, het lijkt mij dan ook logischer om een oproep te doen aan alle raadsleden om hun verantwoordelijkheid en voorbeeldrol serieus in te vullen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.