09 juli 2017

Bouwplan Kruittoren

Inmiddels heeft veel overleg plaatsgevonden, de initiatieven van comité kruittoren laag en betrokken buurtbewoners waarderen wij zeer.

Spijtig vinden we het wel dat het vooroverleg onvoldoende heeft opgeleverd en dat nu toch lijkt dat standpunten rechtlijnig tegenover elkaar staan.

Of de kruittoren in de huidige opzet wel de juiste vorm heeft en passend is bij Tholen daarover verschillen de meningen.

Enkele feiten zijn:

Hoogte kruittoren 38 m

Antennemast Tholen Slikkenburg 40 m

Hoogte grote kerk 49 m

Hoogte watertoren Scherpenisse 50 m

Dan het bouwvolume en grondvlak, deze zijn behoorlijk groot ten opzichte van de hoogte het gebouw lijkt ook meer op de gevangenetoren in Vlissingen of de kruittoren in Zutphen dan op de oorspronkelijke kruittoren in Tholen.

Als we nu focussen op de andere aspecten rondom ontwikkeling van vestetuin, dan zijn we van mening dat ondanks de kosten en de tijd die het vergt hier een mooie invulling wordt gerealiseerd ten opzichte van het industrieterrein dat de entree van Tholen tot 10 jaar geleden vormde.

We zien nu een aantrekkelijke gevarieerde woonomgeving die voor vrijwel alle doelgroepen mogelijkheden biedt. Dit is waar het CDA groot belang aan hecht, voldoende sociale huurwoningen, huur en koopwoningen in het middensegment en daarnaast ook ruimte voor het luxere segment.

In het voorliggende plan en met name de kruittoren herkennen we de focus op het luxere segment, mensen die prettig willen wonen op een bijzondere locatie met voldoende voorzieningen nabij. Ook deze doelgroep zien we graag op Tholen en willen we graag aan Tholen binden.  

Tevens vinden we het van belang om de kansen die de woningmarkt op korte termijn biedt zo goed mogelijk te benutten. De woningmarkt trekt aan en Tholen heeft ruimte om hieraan invulling te geven.

Terugkomend op het aanzien hebben we inmiddels bericht van de welstandscommissie ontvangen. Dit advies had naar onze mening eerder in de planontwikkeling kunnen worden gevraagd. In de tekst van het welstandsadvies staat een opmerking over het onvoldoende rank ogen van de toren en de liftschacht. Wij begrijpen hieruit dat het plan op onderdelen en detaillering nog verder doordacht moet worden.

We verzoeken hierbij naast de welstandscommissie tevens de betrokken bewoners en organisaties zoals kruittoren laag en Heemkundekring te betrekken.

Ook de projectontwikkelaar geven we graag mee hoe trots en betrokken onze Thoolse bewoners zijn, deze plek is het waard om iets moois te realiseren dat past bij Tholen als geheel.

Alles afwegend en op voorwaarde dat de gemeente zich maximaal inspant om partijen tot elkaar te brengen zullen we het voorstel steunen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.