16 maart 2016

3e begrotingswijziging

De maatregelen in dit voorstel zijn gebaseerd op de overweging dat we genoodzaakt zijn tot hervormingen en dat we hierbij trachten om onze inwoners zoveel mogelijk te ontzien.
Met deze begrotingswijziging lijkt weinig verschil in het uiteindelijk saldo ondanks de bezuinigingen die worden doorgevoerd. Het grote belang is echter dat we nu een realistische begroting hebben waarbij de dreiging van tegenvallers aanzienlijk is beperkt.

Ten aanzien van leerlingenvervoer vind CDA-Tholen dat maatwerk toegepast moet worden om schrijnende situaties te voorkomen maar dat onnodig pamperen evenmin gewenst is.

Over de BOA hebben we de bevestiging gekregen dat bij constatering van overtredingen  ook handhavend wordt opgetreden, dit blijft dus ook gelden voor hondenpoep
Ook werden we beantwoord over de klachten coördinator, hierbij wordt samengewerkt met de samenwerkende gemeenten. Niet allen vanwege de kosten, maar ten behoeve van de synergie en objectiviteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.