22 juni 2020

Beleid huisvesting internationale werknemers

Complimenten voor het zeer uitgebreid doorlopen en zorgvuldig gewogen proces.

Onze fractie is positief over de beleidsnota huisvesting internationale werknemers en met name met de aandachtspunten voor kwalitatieve en veilige huisvesting.

Daarnaast vindt onze fractie het goed dat er wordt gelet de leefomstandigheden en de leefbaarheid voor de omgeving. Uit een reportage van omroep Zeeland van afgelopen week hebben we kunnen opmaken dat er in de verschillende Zeeuwse gemeenten verschillende opvattingen zijn over de manier van huisvesting van arbeidsmigranten.

Ook de inspraak en aanvullende informatie gezien en gehoord hebbende van de inspreker vorige week, zijn wij zeer content met het opnemen van een beheerplan, welke door gemeente goedgekeurd moet worden.  Juist op punten van parkeerproblematiek en afvalinzameling ontstaan ergernissen en dit willen we graag voorkomen.

Motie: landelijk keurmerk huisvestingslocaties heeft onze fractie gesteund

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.