22 september 2018

Bordenproblematiek in buitengebied

Statenlid CDA Anton Geluk vraagt weer aandacht voor de “bordenproblematiek” via mijn collega, Rinus van ‘t Westeinde (statenlid CDA provincie Zld en fruitteler in Nisse) bij de behandeling van het Omgevingsplan 2018-2022. 

Voor nu biedt de aanpassing van de grootte van de borden  in het buitengebied van 1 naar 2m2 al wat extra ruimte voor ondernemers. Richting de op te stellen omgevingsvisie verwachten we echter meer visie van GS: Moet de provincie namelijk wel maten vaststellen voor deze borden of willen wij alleen maar globale kwalitatieve kaders meegeven aan gemeentes zodat deze naar "eer en geweten" zelf kunnen bepalen welke borden in het buitengebied geoorloofd zijn? Ik en naar ik hoop ook het CDA kiest voor het laatste.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.