09 oktober 2018

Voorstel verruiming detailhandel Vestetuin

Op maandag 1 oktober werd in de commissie ruimte het voorstel van het college van B. en W. aan de gemeenteraad besproken om meer detailhandel toe te staan in de nog te bouwen "plint" tpv winkelcentrum de Vestetuin in Tholen-stad. Tijdens de avond werd er ook ingesproken door Gerrit Altres van de ondernemersvereniging uit de binnenstad van Tholen.

Het CDA heeft bij monde van commissielid Joost Wijnekus een reeks kritische vragen gesteld over deze voorgenomen verruiming. Zo worden een aantal aannames van het onderzoeksbureau betwijfeld, waaronder de veronderstelling dat een vrijkomend pand van de Kruidvat aan de Kerkstraat weer spoedig ingevuld kan worden. Immers: er is nu al op meer plaatsen langdurige leegstand. Ook plaatst het CDA vraagtekens bij de geringe uitbreiding (slechts 13% in vloeroppervlak) in m2 ten behoeve van de te verplaatsen Kruidvat. Daarnaast vraagt het CDA zich af waarom de gemeente bij de plannen zich sterk laat leiden door de behoefte van projectontwikkelaars, maar ook zelf de regie had kunnen nemen om vast te houden aan dienstverlening of eventueel wonen in de plint. Ook is het de vraag of er wel voldoende parkeerruimte beschikbaar blijft bij de Vestetuin als er meer detailhandel komt. Per saldo is het CDA van mening dat verruiming van de detailhandel de doodsteek is voor de binnenstad van Tholen. Mocht de verruiming toch doorgaan, dan maakt het CDA zich hard voor een actieplan om binnenstad en Vestetuin meer aan elkaar te verbinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.