03 maart 2018

Visie CDA op detailhandel

Winkels zijn niet alleen van groot belang voor de leefbaarheid voor onze kernen maar ook een verbindende factor in onze kernen.

Dit is niet alleen het standpunt vanuit het CDA-Tholen, maar tevens aangetoond op basis van wetenschappelijk onderzoek en weergegeven in de leefbaarometer van de rijksoverheid, zie: www.leefbaarometer.nl

Vanuit dit gegeven heeft het CDA-Tholen een onderzoek uitgevoerd en een visie bepaald met betrekking tot detailhandel.

Het onderzoek heeft zich gericht op literatuur en casestudies met betrekking tot actuele ontwikkelingen, daarnaast zijn tal van ondernemers betrokken in de voorbereiding en als klankbord bij de afronding van het onderzoek. Tevens is een enquĂȘte gehouden onder het winkelend publiek, ook deze resultaten zijn verwerkt in dit rapport.
Als het stimuleringsfonds samenleving of onze bedrijfscontactfunctionaris hiervoor wordt ingezet heeft dit onze steun en willen we graag meewerken aan extra capaciteit. Dit zal vanuit het CDA-Tholen de inzet zijn bij de invulling van ons raadswerk.

Download hier het "Rapport CDA visie op detailhandel", download hier >>

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.