10 januari 2017

De woonvisie is een belangrijk sturingselement

Het is wenselijk om als gemeente een woonvisie te hebben waarin duidelijk en transparant de keuzes, rollen, taken en verantwoordelijkheden worden benoemd. Aan de hand van de woonvisie en actueel woonbeleid kunnen er prestatieafspraken gemaakt worden met de woningcooperatie. De woonvisie is een belangrijk sturingselement voor de gemeente inzake volkshuisvesting. Aan deze woonvisie wordt een uitvoeringsprogramma gekoppeld.

 

De fractie van het CDA vraagt specifiek aandacht voor de woonkern Sint-Maartensdijk: Wat zijn de plannen met betrekking tot herstructurering van Sint Maartensdijk? In de concept woonvisie wordt gesproken over voldoende betaalbare huurwoningen in onze gemeente. Deze huurwoningen staan voor een groot deel in Sint Maartensdijk. Er is geen sprake van een goede verdeling over de woonkernen op Tholen. Verder wordt er in deze woonvisie geen uitvoeringsprogramma gepresenteerd voor Sint Maartensdijk. Terwijl hier al vele jaren om wordt gevraagd. Stadlander belooft telkens weer te beginnen, maar tot op heden is er nog geen plan gepresenteerd of nog maar te zwijgen over gerealiseerd.

 

Verder vragen wij extra aandacht voor onze ouderen:  De helft van de sociale doelgroep is 65+ en alleenstaand. Deze groep heeft behoefte aan huurappartementen en relatief goedkope en kleine huurwoningen. Als dit wordt gerealiseerd kunnen de ouderen ook doorstromen naar dit soort woningen en kunnen hun (koop)woningen duurzaam verbouwd en verbeterd worden. Bovendien zijn deze relatief goedkope koopwoningen weer aantrekkelijk voor starters. Daarmee willen we tevens dat er meer promotie komt voor de starters- en blijverslening en voor de verbetering en ontwikkeling van duurzame particuliere woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.