04 juli 2020

*Detailhandel in De Plint: geen aanvulling maar uitholling!*

Door de wijziging van dienstverlening naar detailhandel in 2018 worden winkeliers in binnenstad Tholen direct en indirect geraakt.
Destijds bij het voorstel van het college in oktober 2018 hebben wij in de commissie ruimte en in de gemeenteraad aangegeven dat er geen enkele noodzaak bestaat om méér detailhandel toe te voegen.
Ook in 2018 was er al leegstand. Het is wrang en pijnlijk om te zien dat de detailhandel die zich nu gaat vestigen dan ook geen uitbreiding is van het aanbod, maar regelrechte concurrentie vormt voor het bestaande winkelbestand.
We hebben al twee boekhandels en een slijterij. Onze fractie had liever een aanvulling op en versterking van het bestaande winkeliersbestand gezien dan concurrentie.
Wij vragen ons dan ook af of en zo ja,  hoe het college aan deze ontwikkeling heeft meegedacht. Ook al gaat niet de gemeente, maar de verhuurder er over wélke detailhandel in De Plint komt, vanuit de betrokkenheid van de gemeente bij en als aandeelhouder van de ontwikkeling van Vestetuin wil onze fractie hier duidelijkheid over.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.