24 oktober 2016

Havengebied Sint Annaland

Nadat onze fractie zich vorige week in de cie. Ruimte uiterst kritisch heeft uitgelaten, hebben we de onderliggende stukken nog eens nader bestudeerd en afgelopen zaterdag het Kick off event in Buutengaets bezocht. Daar hebben we gesproken met zowel makelaar als bouwondernemer. En ik moet eerlijk toegeven dat ik positief verrast ben.

Als we vasthouden aan de samenwerking van Suzannaland zal het project hieronder leiden, omdat er geen nieuwe investeringen gedaan worden en zullen de risico's  verder oplopen en het verlies toenemen.

Door de samenwerking te beeindigen kunnen alle partijen dat doen waar ze goed in zijn. De aannemer kan (verder) gaan bouwen en de gemeente kan de grond en exploiteren.

De gronden die nu verplicht verkocht worden aan bouwbedrijf Boogert, geven een goed vooruitzicht dat  het Havenplein wordt “afgebouwd”. En er wordt gestart met bouw op het Havenplateau. Dit alles zou een nieuwe impuls moeten geven aan verder ontwikkeling van project Suzannaland.

Het hele project Suzannaland blijft een ambitieus plan. In de concept woonvisie die vorige week in de cie. Ruimte is behandeld wordt gesproken van een stabiele bevolkingsontwikkeling op Tholen. Het inwoneraantal zal heel licht stijgen en het aantal huishoudens ook. We zullen moeten nadenken hoe we onze ambitie afstemmen op onze behoefte.  We zullen die behoefte voortdurene moeten monitoren. En in de fasering zoveel mogelijk bouwen op basis van die behoefte, rekening houdend met de vraag.

Onze fractie vraagt nog aandacht voor wateroverlast in Suzannapolder. Ook in de toekomst moet dit goed gemonitord worden en de nodige maatregelen getroffen worden dat de bewoners van de oude bebouwing geen natte voeten krijgen.

Tevens vragen we aandacht voor de verkeersveiligheid van de Havenweg en de trappen naar het Havenplein toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.