13 november 2019

Michael Schoonen, Armoedebeleid “Grip op Geld”

Armoedebeleid “Grip op Geld”

In deze nota lezen we hoe onze gemeente de komende jaren de armoede onder onze bewoners wilt bestrijden. We zien we twee belangrijke uitgangspunten. Dit is de vroegsignalering die goed moet zijn en preventie. Eén van de verwachtingen is dan ook dat we de mensen in armoede eerder in beeld hebben en dat ze eerder geholpen kunnen worden. Dit is natuurlijk een goed doel op zich. Ook de uitspraak dat we vanuit een ‘’Thoolse missie’’ gaan werken spreekt ons zeker aan.

Natuurlijk hebben wij ook een aantal vragen over de nota: In de nota lezen we dat de raad heeft besloten dat we mensen in armoede stimuleren om deel te nemen aan culturele activiteiten zoals abonnement schouwburg, zwembad etc. Hier staat een bedrag van 150 euro per jaar voor per persoon. Wij vragen ons af hoe dit geld uitgegeven gaat worden. Krijgen mensen dit op hun rekening of leveren wij de toegangskaarten?

Dan over het proces van de schuldhulpverlening. Er staat dat als iemand met schulden zich aanmeld er uiterlijk na vier weken een intake plaatsvind. Zijn er op dit moment huidige cijfers te noemen? hoeveel mensen melden vragen er hulp? we zien in cijfers hoeveel mensen er op intake komen maar hoeveel komen er daadwerkelijk in de schuldhulpverlening terecht? en wat gebeurd er met de mensen die niet door de intake gekoppeld worden aan hulp? blijven we deze mensen volgen zodat het niet van kwaad naar erger gaat.

Daarnaast willen wij de wethouder zijn aandacht vragen voor de jongeren in onze gemeente. En dan in dit geval specifiek jongeren in de leeftijd van 17/18 jaar. We weten allemaal dat als je 18 jaar wordt er een hoop verantwoordelijkheden op je af komen. Je moet zorgen dat je zaken goed geregeld zijn m.b.t. je eigen financiën. Je krijgt namelijk vanaf je 18e te maken met studiefinanciering, zorgverzekering, toeslagen, verantwoordelijkheid over je bankzaken en je kan eventueel aanspraak maken op bepaalde regelingen. Het is mede de taak van onze gemeente om deze jongeren goed voor te bereiden. En we moeten hier niet alleen de jongeren voorbereiden die ‘’in beeld’’ zijn van de verschillende instanties  en  organisaties, maar alle jongeren binnen onze gemeente. Onze vraag aan de wethouder is hoe we de jongeren op dit moment als gemeente bereiken en voorbereiden op deze verantwoordelijkheid? Ons inziens is het goed informeren van onze jongeren een essentieel onderdeel van een goede preventie. 

In de gecombineerde commissievergadering ruimte/samenleving d.d. 29 oktober 2019 zijn tijdens de behandeling van de nota Grip op Geld (agendapunt 8) vragen gesteld, Naar aanleiding hiervan de volgende antwoorden :

-       Hoeveel meldingen voor schuldhulpverlening?

In 2018 betrof het 160 meldingen i.v.m. schulden.

-       Daaruit voortvloeiend, tot hoeveel schuldhulpverleningstrajecten heeft dat geleid?
In 2018 heeft dat geleid tot het opstarten van 63 schuldhulpverleningstrajecten

De mensen waar geen schuldhulpverleningstraject voor wordt opgestart helpen we bijvoorbeeld met het voorkomen van energie afsluitingen door contact te leggen met energiemaatschappijen en betalingsregelingen te treffen. Er zijn ook mensen die zich melden en niets meer van zich laten horen.

-       Volgen we klanten die niets meer van zich laten horen/uit beeld zijn?
Op dit moment volgen we klanten die niets meer van zich laten horen/uit beeld zijn niet.

-       Wordt een inkomenskaart gemaakt?
Inkomenskaart wordt gemaakt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.