15 december 2018

Sint Maartensdijk, CDA heeft een gesprek gehad met Stadlander

Onlangs heeft onze fractie een gesprek gehad met medewerkers van Stadlander inzake de herstructurering van Sint Maartensdijk West. We hebben een goed en constructief gesprek gehad en informatie kunnen uitwisselen. Voor zowel CDA Tholen als Stadlander staat het belang voorop dat onze  inwoners plezierig kunnen wonen in alle Thoolse kernen.

Onder met name de oudere bewoners en huurders van Sint Maartensdijk West is er veel onrust ontstaan omdat zij op termijn (eind 2019) hun woning moeten verlaten. De gebiedsconsulente van Stadlander gaf aan dat het verlaten van een woning altijd als een enorme klap komt en dat je mensen hier slecht op kunt voorbereiden. Ook al wordt hier al jaren naar toe geleefd en gewerkt. Het verlies van een woning of een ‘thuis’ is niet gering, zo is de ervaring bij Stadlander. Door de inzet van persoonlijke begeleiding proberen ze de verhuizing zo goed mogelijk te begeleiden. Ook de huurdersbelangvereniging van Stadlander is betrokken in dit hele proces.

Betreft de inrichting van Sint Maartensdijk West, deze zal meer gedifferentieerd worden met zowel huur- als koopwoningen. De huurwoningen zullen levensloopbestendig worden gebouwd als nultredewoning. Hierdoor is er sprake van meer wooncomfort en energiezuinige woningen.

In tegenstelling tot de beantwoording  op onze schriftelijke vragen naar het communicatieplan die vanuit gemeente Tholen is verstuurd,  waarin wordt beweerd dat er alleen concrete werkafspraken worden gecommuniceerd tussen de betrokken partijen, vertelt Stadlander dat er wel degelijk sprake is van een communicatieplan, dat is opgebouwd uit meerdere schijven.

Naast het informeren van de huurders, volgens sociaal plan, wordt er ook met de andere inwoners van de wijk gecommuniceerd via informatie avonden en gericht nieuwsberichten verstuurd o.a. via social media.

Tevens vindt er gebiedspromotie plaats via de website www.eilandtholen.nl, waarbij Stichting Tholen beter Bekend wordt betrokken. Op deze manier hopen we de vitaliteit en het imago van  Sint Maartensdijk te verbeteren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.