15 oktober 2017

Subsidies en leningen voor woningverbetering

CDA is groot voorstander voor startersleningen, duurzame woningverbetering en blijversleningen. Enkele van deze regelingen zijn ook het directe gevolg van moties die in het verleden door het CDA zijn ingediend. CDA is zich bewust van het belang van de bestaande voorraad aan woningen en de kwaliteit hiervan. Wij staan dan ook positief tegenover de voorstellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.