19 oktober 2020

Vragen inzake transactie DSV

Wat betreft het dossier DSV staat er heel wat geschreven vanuit o.a. Europa met betrekking tot staatssteun en grondtransacties.

Volgens onze fractie zou de gemeente of het college  moeten kunnen aantonen dat de grondtransactie marktconform is, anders kan dit gevolgen hebben voor zowel gemeente als de koper van de grond.

Een onafhankelijke taxatie zou hiervoor nuttig zijn maar blijkbaar is die er niet. Is er dan misschien een benchmark of was er sprake van een biedprocedure? Dat zou de controle achteraf door onze raad enorm kunnen verhelderen. Er was namelijk op dat moment sprake van schaarste  van bouwgrond in Zuidwest-Nederland.

In de algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Tholen uit 2004 zijn enkele artikelen opgenomen inzake betaling van de koopsom en bouwverplichting evenals doorverkopen aan derden.

Uit de beantwooring van de vragen is te lezen dat er wordt afgeweken van de betalingstermijn: 1 jaar later na leveringsdatum en de koper (DSV) mag zonder toestemming van verkoper (gemeente Tholen) ten tijde van de bouw aan een derde doorverkopen.

Uit de media hebben wij vernomen dat dit de onderhandelingspositie van het college is m.b.t. deze verkoop.

  • Heeft het college in het verleden ook onderhandeld over verkopen van bouwgrond? Kunt u hiervan voorbeelden noemen?

  • Wanneer wordt er over de voorwaarden onderhandelt? Kan het college motiveren of dat een normale gang van zaken is?

  • De raad is kaderstellend over vaststelling van grondprijzen en verkoopvoorwaarden: had het college ons niet moeten informeren over deze afwijkende voorwaarden?

In de beantwoording geeft het college aan dat er sprake is van negatieve beeldvorming?

  • Wat heeft het college zelf gedaan om deze beeldvorming om te buigen?

  • De indruk ontstaat dat er niet serieus met de schriftelijke vragen wordt omgegaan of niet serieus worden beantwoord. Wat kunt u hier als college aan zelf aan doen?

Taxatie achteraf zou best nog zinvol kunnen zijn, wel met de juiste voorwaarden t.a.v. onafhankelijkheid uiteraard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.