04 juli 2020

Zwembad Haestinge:

In april 2019 heeft de gemeenteraad besloten tot het sober en doelmatig renoveren van zwembad Haestinge na het zwemseizoen 2020 in samenwerking met de bevolking en betrokken partijen.

Inmiddels ligt er een voorstel om kennis te nemen van de verschillende opties voor een chloor- of natuurgezuiverd zwembad. En een optie voor nieuwbouw of renovatie.

Onze fractie is voor duurzaamheid en innovatie als dat tegen nagenoeg dezelfde prijs gaat. Maar: gezien het debacle bij de Spetter zitten en wij en de burgers van gemeente Tholen niet te wachten op een techniek die zich nog niet bewezen heeft in Nederland.

We hebben al veel leergeld betaald  bij de Spetter in Tholen (ook met goede bedoelingen en een beperkt budget). Tevens zijn wij van mening  dat we uniformiteit moeten nastreven ten behoeve van eigen expertise en ondersteuning door leveranciers.

Het belangrijkste is dat we kunnen blijven zwemmen!

Onze fractie kiest voor een sobere en doelmatige renovatie en een chloor-gezuiverd zwembad. En verzoek het college om de sportverenigingen te betrekken bij verdere planvorming en gebiedsontwikkeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.