Vanuit het CDA is het argument om te streven naar een participatiesamenleving, dat de verzorgingsstaat is vastgelopen. Niet alleen de betaalbaarheid is hierbij een probleem, een gevolg van de verzorgingsstaat is namelijk ook toename van egoïsme, afhankelijkheid en onverschilligheid.
Een belangrijke uitgangspunt van het CDA is dat de mens tot zijn bestemming komt in en door het dragen van verantwoordelijkheden. De samenleving moet de mens tot het dragen van die verantwoordelijkheid in staat stellen.
Er wordt steeds meer overgelaten aan de samenleving, de overheid treedt terug. Burgers worden geacht zelf initiatieven te nemen. De bedoeling van deze avond was vooral om ideeën op te doen om iets dergelijks op te starten of inspiratie op te doen voor de eigen vereniging.

Woensdagavond 7 oktober jl. organiseerde de lokale afdeling van CDA voor alle inwoners en belangstellenden van Tholen en omstreken een thema-avond over dit onderwerp met als motto: ‘Ruimte voor de Burger’.

De volgende sprekers waren uitgenodigd om iets te vertellen over hun burgerinitiatieven.

 Jack Westdorp namens Anna Zorgt uit Sint-Annaland:
In Sint-Annaland is er een zorgcoöperatie opgericht, om de oudere mensen in Sint-Annaland te ondersteunen met zorg en welzijnswerk. Hierbij werken ze samen met diverse instanties en organisaties en ze coördineren het geheel.
 

Paul Timmermans namens Werkgroep Binnenstad Tholen:
In Tholen is er een werkgroep gevormd om samen met de gemeente de Eendrachtsweg opnieuw in te richten en een aantrekkelijk verbinding te maken tussen de haven van Tholen en het centrum.

Rosalie den Braber namen Sportdorp Sint-Philipsland:
In Sint-Philipsland zijn er niet veel (sport)verenigingen en om de leefbaarheid te bevorderen en in stand te houden is deze vorm gezocht met een vernieuwend sportaanbod, diverse sportvormen en duurzaam lidmaatschap zijn de doelen van sportdorp.

Jos Hommel namens Stichting Vrienden van Activiteiten Commissie Oud-Vossemeer:
Deze stichting wil de samenwerking tussen de diverse verenigingen, kerken , scholen  en andere gemeenschappen bevorderen door samen activiteiten te organiseren. Ze bevorderen het sociale netwerk van Oud-Vossemeer.

Bij alle initiatieven kwamen volgende punten naar voren:
-leefbaarheid van het dorp
-enquêtes om te onderzoeken en draagvlak te creëren
-transparantie van het initiatief en de (bestuurs)leden
-doelen, waar je naartoe wil
-duurzaam lidmaatschap
- eigen-wijze
- jongeren betrekken: communicatie via social media.

Het was een interessante avond, waar burgers naartoe zijn gekomen om hun netwerk te verbreden en om inspiratie op te doen
 
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.