Verzilting Volkerak-Zoommeer

De beste oplossing voor een gezond Volkerak-Zoommeer is verzilting en terugbrengen van getij. Economie en ecologie varen daar wel bij. Omliggende gemeenten worden er beter van (bedrijven, inwoners, toeristen)

Uiteraard is voordat verzilting plaatsvindt de zoetwateraanvoer en -beschikbaarheid voor onze boeren gerealiseerd en gegarandeerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.