Glimlach niet voldoende

Daar waar ontsporing dreigt moeten onze inwoners een beroep kunnen doen op een preventiemedewerker, wijkagenten en buitengewone opsporingsambtenaar (boa).

De aan te stellen preventiemedewerker is het oog en het oor  in de samenleving en legt de verbinding tussen bijvoorbeeld de buurt, scholen, verenigingen, gemeente, politie en anderen om escalatie te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.