Als je jezelf blijft word je vanzelf bijzonder

Binnen onze Thoolse samenleving respecteren we elkaars leefwijze en de daaraan verbonden traditie.

Zo ook op zondag; de een gaat één of meerdere keren naar de kerk, de ander trekt eropuit. Weer anderen doen beide. Zwembaden mogen open blijven, winkels blijven dicht.

Als een Ontwapenende glimlach niet voldoende is moet je op de overheid kunnen vertrouwen

Daar waar ontsporing dreigt moeten onze inwoners een beroep kunnen doen op een preventiemedewerker, wijkagenten en buitengewone opsporingsambtenaar (boa).

De aan te stellen preventiemedewerker is het oog en het oor  in de samenleving en legt de verbinding tussen bijvoorbeeld de buurt, scholen, verenigingen, gemeente, politie en anderen om escalatie te voorkomen.

Samenleven doe je niet alleen

.
 

Basisvoorzieningen in de kernen zoals dorpshuizen en sportaccommodaties blijven open met door de gemeente beschikbaar te stellen budget én de inzet van de samenleving.

Dat je in de politiek zit wil niet zeggen dat je het beter weet, Gemeente Tholen dat zijn we met z’n allen

Wanneer kan ik inspreken, waar vind ik bij de politiek een luisterend oor, hoe werkt dat nu met die commissies en de raad, hoe kan ik invloed uitoefenen op beleid, wanneer word ik bij plannen in mijn buurt betrokken, kan ikzelf of samen met anderen plannen aandragen?

Allemaal vragen die in een cursus ‘Lokale politiek’ aan de orde kunnen komen. Zo’n cursus draagt bij aan een zelfbewuste krachtige samenleving.

Alle mensen zijn bijzonder maar sommigen verdienen gewoon wat extra aandacht

Verenigingen, zoals sport- en muziekverenigingen die extra willen investeren in het bereiken en begeleiden van specifieke doelgroepen Jeugd (bijvoorbeeld G-teams, kinderen met een ontwikkelingsstoornis, sociaal-emotioneel kwetsbare kinderen, ouderen………)

Deze worden door de gemeente naast de basissubsidie extra ondersteund.

De jeugd is de toekomst maar soms moet de jeugd de toekomst wel geboden worden

Het gezin heeft een belangrijke plaats in de samenleving. In het gezin is sprake van spelen, leren, vieren en voeren van gesprekken. Evenals op de basisschool. Het zijn de kraamkamers  voor persoonlijke ontplooiing en sociale ontwikkeling. Ouders moeten in makkelijke en moeilijke tijden een beroep kunnen doen op het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor scholen stellen we geld beschikbaar voor de aanstelling van een schoolmaatschappelijk werker. Daar wordt iedereen beter van.

Niet alles wat van ver komt is goed. Maar met de juiste hulp kan je ver komen

Passend onderwijs voor alle leerlingen. En zo mogelijk dicht bij huis. De gemeente betaalt jaarlijks honderdduizenden euro’s  aan taxi’s om kinderen met speciale leer- en ontwikkelingsvragen naar scholen buiten Tholen te brengen.

Die tonnen kunnen, in elk geval deels,  beter ingezet worden om de  deskundigheid en faciliteiten naar de scholen in Tholen te halen.

Je hoeft niet alles te weten Als je het maar weet te vinden

Wáár moet ik zijn voor wát?! Help! Antwoorden moeten terug te vinden zijn in een toegankelijke vraagwijzer.

Kwetsbaren en ouderen die dit niet zelf kunnen, moeten een beroep kunnen doen op een contactpersoon die hen daarbij helpt.

Sociale media? Gaat sociaal om de presentatie van jezelf of om aandacht voor de ander

Gezond oud worden en langer zelfredzaam blijven vraagt om actieve deelname van deze groter wordende groep. Combinatiefunctionarissen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Zij kunnen een coördinerende rol vervullen tussen de betrokkenen, verenigingen, ouderenorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Als je doet wat je leuk vind hoef je nooit te werken Je moet wel iemand vinden die jou ervoor betaalt

Toerisme & Recreatie moeten  een nog belangrijker motor worden voor de plaatselijke economie. De gemeente Tholen en de ondernemers investeren in  natuur, cultuur, monumenten, watersport, duiken, surfen, fietsen, en wandelen.

En in nauwe samenwerking met Willemstad en Bergen op Zoom moet Tholen een geliefde aanmeerplaats voor riviercruiseschepen worden. 

De eigen kansen en mogelijkheden zien is zinvoller dan te oordelen over anderen

Onze inwoners vinden de gemeente Tholen een prachtige gemeente. Om dit op onderdelen te verbeteren, op peil te houden en uit te bouwen moeten we informatie hebben die de gemeente daarbij kan helpen.

De leefbarometer is een goed instrument en zetten we daarvoor in.

Een duurzame weg is eentje die tot een natuurgebied leidt

Als het kabinet definitief kiest voor een duurzaam ecosysteem in het Volkerak-Zoommeer door verzilting en terugbrengen van getij,

dan wordt de uitvoering daarvan pas ter hand genomen als de zoetwateraanvoer en -beschikbaarheid voor de agrarische ondernemers is gerealiseerd en gegarandeerd.

 

Tholen zijn we vooral samen

De gemeente Tholen is gebaat bij een sterk en krachtig bestuur en bij gezonde financiënDat is naast samenwerking nodig om een zelfstandige gemeente te blijven, want dat willen we. Dicht bij onze burgers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.