Rentmeesterschap

.De toekomst gaat over rentmeesterschap. Nu de omgeving, het samenleven en werken snel veranderen en erg divers worden moet meer dan ooit zorgvuldig met het milieu, het klimaat, financiën, wetenschap, techniek, de economie, arbeidsverdeling, cultuurvorming, etc. omgegaan worden. We moeten een wereld doorgeven die volgende generaties kansen biedt om zelf hun toekomst in te vullen.  Vanuit deze gedachten willen wij werken aan een plaats van Tholen in de wereld, een gemeente waar we trots op zijn, waar we ons thuis voelen en waar het goed wonen is.

  • .
Gespreide verantwoordelijkheid

Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat de overheid rekent op de verantwoordelijkheid van mensen en organisaties, en hen helpt deze verantwoordelijkheid in te vullen. De overheid kan en moet niet alles willen doen. Ook een individu kan en moet niet alles zelf willen doen; individualisering houdt een keer op. Het CDA gelooft in mensen en is een optimistische partij. Daarom zetten wij in op de kracht van het samenwerken van mensen.

  • .

Samenleving van gerechtigheid

Wij kiezen voor een samenleving van gerechtigheid, waarin de overheid wetten maakt én handhaaft, beleid maakt én uitvoert. Waar een gemeente op een rechtvaardige wijze bestuurt en de belangen van sociaal en economisch zwakkeren beschermt.

 

  • .

Solidariteit

Solidariteit laat zien dat wij als mensen een boodschap hebben aan elkaar, dat sterken opkomen voor zwakkeren, dat de maatschappij sociale garanties biedt. En dat burgers en maatschappelijke organisaties werken aan de samenleving en de Kansen van morgen.

  • .

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.