Drs. Petrina Geluk den Engelsman.

Fractievoorzitter/Raadslid Commissie Bestuurszaken

In deze commissie komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op bestuur, openbare orde en veiligheid, planning en controlcyclus, Financiƫn (o.a. kadernota en de jaarrekening), economische zaken, onderwerpen die betrekking hebben op de werkorganisatie van de raad.
De commissie Bestuurszaken bestaat uit fractievoorzitter. 

Doelstelling  Drs.Petrina Geluk-den Engelsman
Gemeente Tholen is gebaat bij een sterk, krachtig en zelfstandig bestuur dat dicht bij onze burgers staat en blijft!
Ik wil mij sterk maken voor een gemeente, waar iedereen zich veilig, thuis en beschermd voelt. Een gemeente, waar respect en omzien naar elkaar de norm is en voor een vitale gemeente met ruimte voor nieuwe initiatieven en duurzame ontwikkelingen


.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.