Joost Wijnekus, MSc.

Burgerraadslid Ruimte

Deze commissie adviseert over de volgende onderwerpen die betrekking hebben op de fysieke ruimtelijke zaken, zoals: Afval en reiniging, beheer openbare ruimte, duurzaamheid, milieubeleid, ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, watermanagement en wonen.

Bij afwezigheid van Joost Wijnekus zal Ing. Rob Duijm deze vervangen

Wat is mijn doelstelling de komende vier jaar’?
Mede zorgdragen voor een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen en dragen, maar waar we ook omkijken naar elkaar. Verder staat voor mij centraal dat we de wereld ook maar gekregen hebben van onze voorouders en het onze verantwoordelijkheid is om de wereld op een goede manier door te geven aan onze kinderen. In het verlengde daarvan sta ik er voor dat de gemeente besluiten neemt waarbij het algemeen belang van de Thoolse samenleving centraal staat. Dat betekent niet altijd doen wat populair is, maar doen wat verantwoord en rechtvaardig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.