13 november 2020

Algemene Beschouwing Begroting 2021 CDA Veere

Op woensdag 11 en donderdag 12 november 2020 stond de behandeling van de begroting 2021 centraal in de gemeenteraad van Veere.

Er werd vanwege de beperkende maatregelen rondom het Covid-19 virus digitaal vergaderd. Er werd met respect voor elkaars standpunten gedebatteerd over de voorliggende stukken. Uiteindelijk is de begroting met 10 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Het college kan aan de slag met de uitvoering van alle genoemde punten in de begroting.

Fractievoorzitter Leen Meijers verwoorde onze standpunten in een algemene beschouwing op de begroting. U kunt de beschouwing hieronder nog eens teruglezen:

Hierbij de algemene beschouwing van het CDA Veere:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.