23 september 2020

CDA Veere opent het nieuwe politieke jaar met Joba van den Berg

Op vrijdag 11 september was het CDA Veere te gast bij het CDA-raadslid Johan Sanderse om  het politieke jaar te openen. Johan had de tuin kleiner ingericht dat de aanwezige coronaproo f zich konden verplaatsen  .

Na de openingswoorden van Piet de Nooijer (voorzitter CDA Veere) gaf  de wethouder Pieter Wisse een samenvattend overzic ht van de plannen van het CDA Veere  voor het komende jaar. Hij sprak zijn zorg uit over de financiële situatie die ontstaan ​​is in Veere door de coronacrisis die de middenstand  en het toerisme zwaar hebben getroffen. Als portefeuillehouder financiën zal hij er alles aan doen om de Veerse financiën zo snel mogelijk weer op orde te krijgen, maar dat laatste verzwaring voor de inwoners onontkoombaar is. Na de woorden van Piet nam Joba van den Berg (Tweede K amerlid voor het CDA) het woord en bedankte CDA Veere voor de uitnodiging. 

Ze stelt het zeer op prijs zich op deze wijze onder de mensen te begeven om te blijven horen wat onder de mensen leeft. Zelf  houdt ze zich bezig  met de zorg en dat is in coronatijd zeker geen sinecure. Na de woorden van Joba was er gelegenheid om met elkaar over verschillende zaken gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. De voorzitter bedankte Johan voor de gelegenheid die hij geboden heeft om op deze wijze het politieke jaar te openen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.