13 november 2020

Krappe steun voor nieuwe en betere dorpsvoorzieningen in gemeente Veere

DOMBURG - De coalitiepartijen van CDA, DTV en PvdA/GL steunen het plan om de komende vier jaar de dorpsvoorzieningen in Aagtekerke, Serooskerke en Oost- en Westkapelle te vernieuwen of verbeteren. Daardoor kan het rekenen op de steun van de kleinst mogelijk meerderheid van de Veerse raadsleden, zo bleek woensdagavond tijdens de behandeling van de begroting voor het komende jaar.

Emile Calon 11-11-20, 22:52

Leen Meijers (CDA) is blij dat het college kiest voor investeren in de leefomgeving. ,,In vijf scholen, vier sportaccommodaties, vier dorpshuizen, in het zwembad in Serooskerke en in sportvelden.” Peter Meijs (PvdA) stelde dat ondanks de kosten van 34 miljoen euro voor die voorzieningen ‘Veere een verantwoorde financiële basis houdt’. En José de Buck (DTV) zei dat het belangrijk is dat ‘de inwoners een plek hebben om elkaar te ontmoeten, te sporten en naar school te gaan’.

De oppositiepartijen vrezen echter het ergste. Ze voorzien dat Veere op financieel gebied Middelburg en Vlissingen achterna gaan en dat dat uiteindelijk leidt tot een gemeentelijke herindeling.

Stijn van Kervinck (eigen lijst) betwijfelt of al die nieuwe voorzieningen wel zorgen voor extra bewoners. Hij wees naar Biggekerke waar twee jaar geleden zulke nieuwbouw plaatsvond. ,,Maar de bevolkingscijfers laten geen groei zien.” Marin van den Berge (VVD) zei dat zulke uitgaven echt onverantwoord zijn. ,,Een financiële molensteen rond de nek van de gemeente.” Ad Maris (SGP/CU) had het zelfs over ‘megalomane plannen’. ,,Geld om te investeren in andere zeer gewenste en nodige projecten is de komende jaren niet beschikbaar.”

'Gevaarlijk en onverantwoord’

Aan het begin van de raadsvergadering sprak Izaak Geschiere (Dorpsraad Serooskerke) lovend over de plannen voor de dorpsvoorzieningen. Daarnaast pleitte hij voor de bouw van woningen voor jongeren en gezinnen. Hij wees erop dat in de bestaande plannen er alleen gebouwd wordt voor senioren. Dat is volgens hem niet de manier om iets te doen aan de verdere vergrijzing. Hij verzekerde dat er voldoende belangstelling is onder jongeren om in Serooskerke te wonen. Ook van de kant van meerdere fracties werd drongen aan op een actief woningbouwbeleid. De SGP/CU hield een pleidooi om snel te onderzoeken of en waar er zogenoemde tiny houses gebouwd kunnen worden voor starters.

Jan de Regt (gezamenlijke Veerse ondernemers) wees de raadsleden er ook op dat de gemeente veel te afhankelijk wordt van inkomsten uit de toeristensector. ,,Ik vind dat gevaarlijk en onverantwoord. Immers, bij elke komende recessie komt de gemeente daardoor nog veel eerder in de financiële problemen.” Verder zei hij dat het mooi is als de accommodaties in de verschillende dorpen worden gemoderniseerd en verduurzaamd. ,,Maar dat moet wel passen binnen een afgewogen en verantwoord financieel beleid vande gemeente.”

‘Tariefsverhoging van 54 procent voor stacaravans’

Verder maakte hij duidelijk dat de ondernemers vinden dat het college te weinig investeert in het toerisme. Terwijl die sector er juist voor zorgt dat de gemeente vele miljoenen kan innen via toeristenbelasting en het parkeren.

Ab Pouwer (Recron/Hiswa) stelde vast dat door de forse verhoging van de toeristenbelasting een groep zwaar wordt getroffen: ruim tweeduizend mensen die een stacaravan hebben. ,,Een grote groep vaste recreanten met een over het algemeen beperkt vakantiebudget wordt getroffen door een tariefsverhoging van 54 procent.” Hij bracht naar voren dat die groep dit jaar ook al te veel moet betalen omdat de campings wegens de coronacrisis maanden gesloten waren. ,,Compensatie hiervan is tot nu toe geweigerd door het college. Desondanks willen wij toch vragen deze groep te compenseren.”

‘Parkeren in Veere in een klap duurder dan in hartje Rotterdam’

Marin van den Berge ging ook nog in op de plannen van het college om betaald parkeren in te voeren langs de gehele kust. Ze was geschokt toen ze vorige week in deze krant las dat het college overweegt om het maximale tarief van 5,20 euro in te voeren voor verschillende terreinen. ,,Daarmee is parkeren in Veere in een klap duurder dan in hartje Rotterdam. De VVD vindt zo’n verhoging buitensporig en ongewenst. Daarmee reguleren we het dagtoerisme niet. Nee, we slaan het dood. Met alle gevolgen voor de ondernemers in onze kernen van dien.”

Ook Jan de Regt had geen goed woord over voor die parkeerplannen. Volgens hem is er wel gesproken met dorpsraden en ondernemersverenigingen. ,,Helaas ging het daarbij vooral om een toelichting door de gemeente. De gesprekken zijn als eenrichtingsverkeer vanuit de gemeente ervaren en deelnemers hebben er het gevoel aan overgehouden dat de te behalen parkeeropbrengst bij de gemeente centraal staat.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.