21 mei 2019

Maximering minicampings loslaten?

Maximering minicampings loslaten?

 

Het dagelijks bestuur van de gemeente Veere wil het maximumaantal minicampings loslaten. In de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling van 21 mei werd duidelijk dat dit op de korte termijn de onzekerheid voor de huidige minicampinghouders wegneemt. Voor een aantal lopende rechtszaken lijkt dit een oplossing.

Maar is het ook een verstandige oplossing? Met het loslaten van het maximum, is het theoretisch mogelijk dat het aantal minicampings fors toeneemt. En is dit gunstig voor onze minicampinghouders?

Het CDA twijfelt. Het is natuurlijk fijn dat de huidige onzekerheid snel wordt weggenomen. Maar is het geen tijdelijk lapmiddel? Of deze oplossing alle juridische problemen oplost, is maar zeer de vraag. En wat zijn de gevolgen op langere termijn?

De concurrentie tussen minicampings kan fors toenemen. Is er markt voor nog 100 minicampings? En wat zijn de gevolgen voor ons landschap?

Heeft u ideeën of wilt u meepraten? Laat het ons horen. In de vergadering van 6 juni komt bovenstaand voorstel in de raad. 

Pieter Wisse
fractievoorzitter CDA Veere

pacwisse@hetnet.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.