13 november 2020

Veere hoeft niet te bezuinigen op zorg

DOMBURG - Veere bezuinigt niet op de zorg, zo zei wethouder Pieter Wisse (CDA, financiën) donderdagavond tegen de raadsleden. Voor Walcheren is dat bijzonder omdat beide buren Middelburg en Vlissingen daar juist fors op gaan bezuinigen. Middelburg wil tot zes miljoen euro per jaar minder uitgeven en wethouder Albert Vader (Vlissingen) maakte deze week bekend dat hij nog verder wil gaan. ,,Dit jaar 3,3 miljoen euro, volgend jaar 5,6 miljoen en in 2022 acht miljoen bezuinigen.”

Emile Calon 12-11-20, 23:05

Wisse had het niet over de beide buurgemeenten maar liet met zijn opmerking de raadsleden wel weten dat zijn schatkist nog dusdanig gevuld is dat er niet nagedacht hoeft te worden over snijden in de zorg. Zeker de oppositiepartijen toonden zich tijdens het debat over de begroting voor het komende jaar zeer bezorgd over de financiële positie van Veere. Vooral omdat het college de komende vier jaar 34 miljoen euro wil uitgeven aan nieuwe en opgeknapte dorpsvoorzieningen in Aagtekerke, Serooskerke en Oost- en Westkapelle. 

Wisse zei dat die uitgaven goed opgevangen kunnen worden. Hij gaf verder aan dat er niet alleen geld naar scholen, gymzalen en buurthuizen in die vier dorpen gaat. ,,We willen nog veel meer.” Als voorbeeld noemde hij het zandfonds. Dat moet er komen om geld in kas te hebben om het strand op te spuiten als het door een storm smaller is geworden. ,,Daar steken we jaarlijks ruim drie ton in.” Daarnaast wil hij geld uitgeven voor het opknappen van wegen en het aanleggen van fietsparkeerplaatsen, de verkeersoverlast in Grijpskerke aanpakken en de Shermantank in Westkapelle opknappen.

Minihuizen

Wethouder Chris Maas (PvdA/GL) beloofde dat er de komende tijd zeer serieus aandacht wordt gegeven aan woningbouw. Hij zei dat er onder andere nagedacht wordt over zogenoemde tiny houses in Veere. Daar is de fractie van SGP/CU blij mee. Volgens Ad Maris zijn zulke kleine woninkjes ideaal voor starters. Hij riep de wethouder wel op om echt aan de slag te gaan. ,,We willen dat er gebouwd wordt.” Hij zei ook dat het voordeel van zulke minihuizen is dat ze niet meetellen in het quotum. Want van de provincie mag een gemeente als Veere maar een beperkt aantal woningen bouwen. ,,Ze vallen daar niet onder.”

Marin van den Berge (VVD) zei op haar beurt dat ze er niet van overtuigd is dat er echt een behoefte is aan die woninkjes. ,,Ze zijn misschien voor een specifieke groep interessant, maar zeker niet voor alle starters.” Ze vindt verder dat het college participatie niet serieus neemt. Ze wees naar insprekers die woensdag opmerkten dat er wel met hen was gesproken over de plannen van het college maar dat het vooral éénrichtingsverkeer was. ,,Er werd dus vooral verteld wat het college wil. Dat is geen participatie.” Ook hekelde ze de plannen om tot 5,20 euro te vragen voor het parkeren in Veere. Toen wethouder Wisse opmerkte dat in Amsterdam meer betaald moet worden was ze verbijsterd. ,,U gaat toch Veere niet vergelijken met Amsterdam.”

Wisse antwoordde dat er met heel veel partijen gesproken is over het parkeren. ,,Er is heel goed geluisterd en we proberen maatwerk te leveren.” Ook wees hij erop dat in gesprek gaan met anderen niet inhoudt dat iedereen zijn zin krijgt.

Verkeersproblemen

Leen Meijers (CDA) pleitte voor een brede analyse van de verkeersproblemen. Niet alleen kijken naar oplossingen voor de overlast in Grijpskerke en Aagtekerke. Wisse omarmde dat idee. ,,Want we zien dat als we één probleem aanpakken elders weer een probleem ontstaat.”

De oppositie blijft bezorgd over de financiële positie van Veere. Ad Maris zei dat hij bang is dat de gemeente echt in de problemen komt als in de nabije toekomst kleine gemeenten minder geld uit Den Haag krijgen. ,,Een reëel risico.” Volgens Wisse wordt daar nu al in de begroting rekening mee gehouden. Het lukte hem niet om de oppositiepartijen te overtuigen. SGP/CU, VVD en Lijst Van Kervinck stemden tegen de begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.