Met zorg samengesteld. Voor u, voor Zeeland!

Via de volgende knop kunt u ons verkiezingsprogramma voor 2019 tot 2022 downloaden. Het samenstellen vond al plaats voor deze zomer - een hiervoor in het leven geroepen commissie heeft hier veel zorg en aandacht aan besteed. Met mensen vanuit verschillende hoeken in Zeeland en vanuit diverse sectoren zoals de agrarische, is er gediscussieerd wát de CDA-visie is op verscheidene Zeeuwse actualiteiten. We hopen hiermee de belangen van alle Zeeuwen zo goed mogelijk te behartigen, met een CDA grondslag.

Veel leesplezier!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.