Een hoopvolle agenda voor heel Nederland

Het CDA wil recht doen. Recht doen is onze hoopvolle agenda voor heel Nederland. Recht doen gaat over een fatsoenlijk land, waar we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Waar mensen zich thuis voelen en onderdeel zijn van een sterke gemeenschap. Waar respect en normen en waarden niet ouderwets zijn, maar gekoesterd worden.

Recht doen is ons alternatief. Onder dat ‘recht doen’ ligt een fundament van principes en daadkracht. ‘Recht doen’ gaat ook over het doen, over daadkracht. Recht doen is ons verhaal voor een beter Nederland. Een hoopvol verhaal als fundament voor het versterken van vertrouwen, saamhorigheid en solidariteit.

Met Recht doen wakkeren we drie vernieuwingsbewegingen aan: van regelzucht naar burgerruimte, van ratrace naar relaties, en van kortetermijnwinst naar duurzame relaties.Easther wil recht doen aan de regio

Mijn naam is Easther Houmes en ik ben vereerd om mezelf aan u voor te stellen als de hoogstgeplaatste kandidaat namens het CDA Zeeland voor de aankomende verkiezingen van 2023. De laatste jaren kapen gevoelens van onvrede, polarisatie en one issue partijen het politieke debat, en ik wil mij inzetten om dit tegen te gaan en de stem van onze prachtige provincie te laten weerklinken in de Tweede Kamer.

Ik ben vastberaden om polarisatie te bestrijden, om het dichtregelen en hokjesdenken tegen te gaan. Het CDA staat immers voor een betrouwbare overheid en een solidaire maatschappij. Maar wat ik zie en voel, is dat er een kloof bestaat tussen de Randstad en de regio. En dat schaadt het vertrouwen in de overheid. De recente protesten, het verhufteren van mensen en de bizarre uitingen op sociale media zijn het bewijs hiervan.

Het verwaarlozen van de regio levert twee grote problemen op: cynisme en onvrede. We kunnen de symptomen aanpakken, maar ik geloof dat we het systeem zelf moeten veranderen. Dat is wat ik wil bereiken als Kamerlid.

Als uw vertegenwoordiger in de Tweede Kamer wil ik me inzetten voor de belangen van Zeeland en ervoor zorgen dat onze stem gehoord wordt bij deze uitdagingen. Samen kunnen we werken aan een betere toekomst, waarin we problemen het hoofd bieden op de Zeeuwse manier, samen en met een open blik op de toekomst!


Dani wil een luisterend oor zijn voor het buitengebied

Dani Bracke is geboren en getogen in Klooster (met Clinge's bloed) en momenteel woonachtig in Hulst. Met deze diepe wortels voelt hij zich sterk verbonden met onze prachtige regio Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland.  Hij is vastbesloten om een bijdrage te leveren aan een sterke en bloeiende toekomst voor ons allemaal. 

Wat drijft hem? Het is zijn diepgewortelde passie om bij te dragen aan de maatschappij en positieve verandering te bewerkstelligen. hij gelooft dat politiek een middel is om de stem van de mensen te vertegenwoordigen en een omgeving te creëren waarin gezinnen zich thuis voelen en de leefbaarheid van regios gewaarborgd wordt. Met zijn ervaring op het gebied van politiek (gewerkt als commissiegriffier economie voor Provinciale Staten Zeeland) brengt hij een uniek perspectief en expertise aan tafel. Hij is ervan overtuigd dat het verenigingsleven in de regios van onschatbare waarde is. Verenigingen vormen de hoekstenen van onze samenleving, plaatsen waar jong en oud samenkomen. Daarom moeten we in onze regio's blijven investeren in verenigingen om de leefbaarheid te waarborgen en gezinnen een thuis te bieden.

Verder zet hij zich in voor de toekomst van onze jongeren. We moeten de band tussen jongeren de regio versterken, afgestudeerde jongeren helpen bij het vinden van hun eerste "echte" baan en zorgen voor betaalbare woningen voor starters binnen de regio. Zo behouden we talent en bouwen we aan een duurzame toekomst. Een van zijn belangrijkste doelen is om een luisterend oor te zijn voor alle inwoners van de buitengebieden. Hij wil de stemmen horen, de zorgen begrijpen en de ideeën omarmen die uit de regio's komen. Samen kunnen we werken aan oplossingen en beleid ontwikkelen dat de gemeenschappen en gezinnen ten goede komt.

Bij CDA geloven we sterk in samenwerking en dialoog. Samen met mijn collega's binnen de partij en de inwoners wil hij bruggen bouwen en constructieve oplossingen vinden voor de uitdagingen waar we voor staan. We hebben allemaal een rol te spelen in het vormgeven van onze regio, waar gezinnen centraal staan, en hij nodigt jullie uit om samen met hem te bouwen aan een betere toekomst.

Hij kijkt ernaar uit om met jullie in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en samen te werken aan een sterker nederland waar gezinnen zich thuis voelen en de leefbaarheid hoog in het vaandel staat. Samen kunnen we de stem van de regio's vertegenwoordigen en werken aan een plek waar het goed leven is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.