Op eigen kracht, samen vooruit

Op eigen kracht, samen vooruit

Het verkiezingsprogramma van het CDA-Vlissingen 2014-2018 is geschreven in een tijd van diepe economische crisis die de gemeente Vlissingen hard treft. Bedrijven zijn failliet gegaan. Ontslagen werknemers zitten werkloos thuis. Gezinnen zien zich geconfronteerd met stijgende lasten. Ouderen en mensen met een beperking hebben geld moeten inleveren en het recht op zorg lijkt niet langer onaantastbaar.

Ook de gemeente zit in zwaar weer. De gemeente heeft veel grond aangekocht maar door de crisis staan hier weinig inkomsten tegenover. Vlissingen is miljoenen euro's kwijtgeraakt aan deze grondexploitaties. De reserves zijn minimaal. Tegelijkertijd moet de gemeente allerlei taken van het rijk overnemen zonder dat daar voldoende geld tegenover staat.

Ooit was Walcheren een eiland. Nu is het onderdeel van de grote wereld en de wereldeconomie. Dat heeft veel welvaart gebracht maar ook de huidige economische crisis. Onze zelfredzaamheid zijn we kwijt. Vlissingen is afhankelijk geworden van onvoorspelbare ontwikkelingen in binnen- en buitenland: een stuurloos bootje op de golven. Dat moet veranderen. Het CDA wil bouwen aan een sterke gemeente die midden in een storm op koers kan blijven. We moeten de eigen kracht van Vlissingen en haar burgers versterken. Dat begint bij het vergroten van de saamhorigheid in dorp of wijk. Buurtbewoners gaan meer verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor de leefbaarheid. Niet de markt of de overheid maar wij als gemeenschap zijn aan zet.

Het CDA-Vlissingen ziet ondanks de crisis goede economische kansen. Vlissingen heeft zon, water en wind. We kunnen zelf energie opwekken als olie en gas opraken. Er zijn goede opleidingen op alle niveaus. We hebben havens voor import en export en het omringende platteland produceert meer voedsel dan we op kunnen eten. Dat zijn goede bouwstenen voor een vitale, veerkrachtige gemeente.

Voorlopig is dat nog een vergezicht. We moeten allereerst de financiƫn op orde brengen. Dat zal pijn doen. Maar ook in de moeilijke jaren die voor ons liggen, kunnen we kleine stapjes in de goede richting zetten: op eigen kracht vooruit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.