De gekte op de woningmarkt wordt steeds groter. Huizenprijzen schieten op steeds meer plaatsen door het plafond, omdat er te weinig aanbod is. Overbieden op de vraagprijs? Dat is standaardpraktijk. Een voorbehoud maken omdat je langs de bank moet of geen enorme bouwkundige risico’s wil lopen? Je bod wordt niet eens in behandeling genomen.


Het duurt veel te lang voordat er nieuwe woningen worden bijgebouwd. Huisjesmelkers en investeerders hebben op al die oververhitte plekken vrij spel. Jonge gezinnen en mensen met gewone inkomens komen er niet meer tussen. Maar huizen zijn geen luxe investeringsproducten voor het CDA. Wonen is een basisbehoefte. En daarom moeten we heel snel toe naar een eerlijke woningmarkt.

Oplossing Het CDA doet de volgende voorstellen voor een betere woningmarkt, met meer woningen voor bijvoorbeeld gezinnen die nu niet aan een woning komen en een appèl om de gekte op de woningmarkt in steeds meer steden het hoofd te bieden:

Oplossingen:

1. Een noodwet om de woningbouw te stimuleren. Huiswerk voor het Rijk.

Op dit moment kampt de huizenmarkt met een groot woningtekort. Het CDA wil dat er een noodwet komt zodat er sneller meer gebouwd kan worden. De VNG pleitte eerder al voor verbetering van het wettelijk kader om met kortere procedures de woningbouwproductie te versnellen. Gemeenten kunnen dan aan de slag om snel meer woningbouw te realiseren, dat is hard nodig.

CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes: ‘Deze noodwet zorgt ervoor dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om uiteindelijk eerder vergunningen te verlenen, zodat nieuwe woningbouw van de grond kan komen. Zo kunnen we veel sneller de krapte op de woningmarkt tegengaan.‘

Via een Spoedwet kunnen versnellingen in de voorbereiding en in de procedures van bouwprojecten worden bewerkstelligd. Zo kan een woningbouwproject worden aangewezen als een ‘lokaal of (boven)regionaal project met nationale betekenis’.

Maar ook kunnen bestemmingsplannen worden vastgesteld met verbrede reikwijdte. En kunnen beroepsprocedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State worden versneld.

2. Grote investeerders moeten Maatschappelijk Verantwoord Investeren.

Het CDA wil dat grote investeerders in de woningmarkt zich gedragen, ze moeten Maatschappelijk Verantwoord Investeren. Wie te veel huur vraagt, moet een boete krijgen.

3. De bouwkundige keuring moet een recht worden

Het CDA ziet dat bij de krappe markt de huizenverkopers helemaal geen voorbehouden bij verkoop willen. Als je in Amsterdam of Utrecht een huis wilt kopen maar voorzichtig meldt dat je een bouwkundige keuring wil, dan draait de makelaar zich om en vindt wel een andere koper die die eis niet stelt.

Het afzien van die bouwkundige keuring is ongewenst. Dat is het risico dat je een te duur huis koopt dat ook nog eens een bouwval zou kunnen zijn.

De verkoper heeft een mededelingsplicht en moet dus eerlijk antwoord geven op eventuele vragen. Het CDA wil dat het een standaard aanpak wordt en dat die mededelingsplicht zodanig wordt ingevuld dat de koper gedurende zes dagen na het tekenen van het (voorlopig) koopcontract bij wet te allen tijde het recht heeft een bouwkundige keuring aan te vragen en op grond daarvan de koop te ontbinden.

De koper van een woning heeft nu al op grond van de wet een bedenktijd van 3 dagen. Binnen de bedenktijd kan de koper zonder opgave van redenen de koopovereenkomst voor de woning ontbinden.​

Het CDA wil dat onderzocht wordt of die termijn verlengd kan worden tot 6 (werk)dagen. De achtergrond daarvan is dat de koper risico loopt omdat de bank niet meer leent dan de taxatiewaarde van de nieuwe woning. Als het bod hoger is, dan zal de koper het verschil zelf moeten financieren. Een spoedtaxatie is dus eigenlijk altijd nodig. 

Als er dan een onoverbrugbaar financieringsprobleem blijkt te zijn, dan kan de koop van de woning nog binnen zes werkdagen kosteloos geannuleerd worden. Een snelle bouwkundige keuring of een taxatie zijn goede controlemiddelen om na te gaan of de koop reel is. Zo willen we de starters op de koopmarkt in Amsterdam en Utrecht meer bescherming geven. 

Daarmee heeft de koper altijd het om de bouwkundige staat goed te (laten) controleren. De verkoper mag hem de toegang tot het huis niet ontzeggen.

4. Meer huurwoningen voor het middensegment

Er is een groot tekort aan woningen in het middensegment. Woningcorporaties mogen alleen woningen tot 710 euro bouwen, en andere investeerders zien te weinig brood in woningen die net boven die grens zitten. Daarom moeten woningcorporaties in staat worden gesteld om ook voor de groep net boven de grens voor sociale huur woningen te bouwen.

Daarvoor wil het CDA dat de markttoets wordt vereenvoudigd, momenteel is de markttoets namelijk veel te bureaucratisch. Pakt de markt het niet op, dan mogen woningcorporaties meer bouwen. Het CDA wil dat het kabinet haast maakt met het versoepelen van de markttoets, de problemen op de woningmarkt zijn urgent!

5. Het betaalbaar houden van voormalig corporatiewoningen die op de markt zijn gekomen.

Het CDA wil dat corporaties die gesubsidieerde huurwoningen (met een huurprijs onder de 710,- euro) verkopen om ze te liberaliseren in een kettingbeding bij de verkoop eisen stellen aan de nieuwe eigenaar. Als die nieuwe eigenaar de woning weer gaat verhuren dan moeten er regels komen dat die woning een bepaalde tijd ook daadwerkelijk als middeldure huurwoning beschikbaar blijft.

We zien nu dat dergelijke woningen meteen doorschieten naar een te hoge huurprijs boven de 1.000 euro per maand. Daarom zijn er zo weinig huurwoningen met een huurprijs rond de 800 á 900 euro per maand. Dit kettingbeding voor verkochte corporatiewoningen moet wettelijk worden geregeld.

6. Het terugdringen van AirBnB en verkamering.

Gemeenten kunnen duidelijke regels stellen zoals een vergunningsplicht voor verkamering of een maximum aantal verkamerde woningen per straat of buurt. In bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam gebeurt dit al. Mocht het nodig blijken, dan wil het CDA hier ook landelijke handvaten voor opstellen.

7. Makelaars moeten hun verantwoordelijkheid nemen

We roepen makelaars op hun verantwoordelijkheid te nemen en onderdeel te zijn van deoplossing, in plaats van het probleem. Door geen olie op het vuur te gooien, maar mensengoed te adviseren en te zorgen dat gewone mensen ook een kans hebben in deonderhandelingen.

Tot slot: Bedenk, als het even kan, aan wie je je huis verkoopt. Een gewone koper moet nu eenmaal langs de bank voor een hypotheek. Die paar weken kun je toch wel wachten? Je verpest je eigen stad als je op advies van je makelaar aan die belegger verkoopt die direct kan afrekenen. En het vervolgens voor de hoofdprijs aan een expat verhuurt. Het voorbehoud van financiering betekent ook vóór het behoud van de sfeer en leefbaarheid in je wijk of buurt.

Dit manifest wordt gesteund door de CDA afdelingen in:

 • Alphen aan de Rijn
 • Almere
 • Amsterdam
 • Arnhem
 • Breda
 • Delft
 • Den Haag
 • Deventer
 • Dordrecht
 • Ede
 • Eindhoven
 • Gouda
 • Groningen
 • Hilversum
 • Haarlemmermeer
 • Helmond
 • 's-Hertogenbosch
 • Leeuwarden
 • Maastricht
 • Nijmegen
 • Roosendaal
 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Sittard-Geleen
 • Tilburg
 • Venlo
 • Zaanstad
 • Zoetermeer
 • Zwolle

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.