De afgelopen weken heb ik ervaren dat vele CDA'ers uitkijken naar het evaluatierapport van de commissie onder leiding van Liesbeth Spies. Dat het evalueren van verkiezingen niet simpel is, weet ik uit ervaring toen ik de evaluatie mocht leiden in 2017. Maar de stormen die opgestoken zijn rondom dit rapport maakte de klus wel héél pittig. Ik wil alle leden van de Commissie Spies bedanken dat zij ja hebben gezegd tegen deze moeilijke opdracht en dat ze ondanks alle hectiek en druk stug zijn blijven doorwerken. In tweeënhalve maand hebben zij de klus geklaard en ligt er nu een stevig rapport op tafel.

Conclusies

Het evaluatierapport van de Commissie Spies maakt heel duidelijk dat het CDA deze keer van zichzelf heeft verloren. Dit is een terechte maar ook een pijnlijke conclusie. De interne strijd, het eigen belang stellen boven het belang van het team en onderling wantrouwen hebben ervoor gezorgd dat we vandaag bij elkaar zijn gekomen het verlies te evalueren.

De commissie constateert dat, en ik citeer:

“de partij vanaf de lijsttrekkersverkiezing te maken heeft gehad met interne strijd, eigen belang stellen boven het belang van het Team CDA, gebrek aan onderling vertrouwen en gebrek aan bestuurlijk leiderschap. Hierdoor heeft het CDA vooral van zichzelf verloren.”

Consequenties

Over deze conclusies hebben wij, de Verenigingsraad en het Landelijk bestuur, uitvoerig met elkaar gesproken vandaag. 

Partijvoorzitter Ploum nam zeer snel na de verkiezingen al zijn verantwoordelijkheid en trad af. Vanochtend hebben ook de overige stemhebbende leden van het Landelijk Bestuur in het gesprek aangegeven dat ze collectief hun functie ter beschikking stellen. 

Op het congres van 11 december zal er een nieuw Landelijk bestuur aantreden. Tot die tijd zullen de bestuurlijk noodzakelijke taken ten behoeve van de continuïteit van de vereniging uitgevoerd worden onder leiding van interim partijvoorzitter Marnix van Rij en buitengewoon adviseur Ank Bijleveld. 

Als Interim Partijvoorzitter respecteer ik het besluit van de stemhebbende leden. Er zijn in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen fouten gemaakt en het is moedig dat het bestuur hun verantwoordelijkheid neemt. Ik wil alle leden van het Landelijk Bestuur bedanken voor al het harde werken in de afgelopen jaren. Het beroep dat er op hun betrokkenheid is gedaan is enorm geweest en ze hebben altijd thuis gegeven. 

De toekomst van de partij staat bij hen voorop. Zo wordt er ruimte gemaakt voor een nieuwe fase in het CDA.

Aanbevelingen

We hebben uiteraard ook gesproken over de vele aanbevelingen. Het is ons allen helder dat we het ons niet kunnen veroorloven om het rapport van een evaluatiecommissie opnieuw in een la te leggen. 

Maar voor we inhoudelijke conclusies trekken zijn de leden aan het woord. In hun afdelingen als daar behoefte aan is. Daar zijn afspraken over gemaakt met de provinciale afdelingsvoorzitters. Op het bijzonder congres op 11 september zal het rapport van de commissie plenair worden besproken. 

Wat mij betreft, en wat het Landelijk Bestuur en de Verenigingsraad betreft, gaan we in lijn van de vier centrale aanbevelingen, uit het laatste hoofdstuk van de Commissie Spies, bouwen aan de toekomst van het CDA.

Bouwen aan de inhoud,

bouwen aan de partijcultuur

bouwen aan de organisatiestructuur en tot slot, 

aan het lerend vermogen.

Van Rooy

De Taskforce Van Rooy heeft vandaag haar bevindingen over de bestuursstructuur openbaar heeft gemaakt en doet aanbevelingen voor het verbeteren van de governance. Deze aanbevelingen worden gevolgd door het Landelijk Bestuur en de Verenigingsraad. Ik wil ook Yvonne van Rooy en haar taskforce bedanken voor het schrijven van een bondig maar stevig rapport in een korte periode. We zullen een aantal punten ter huiswerk, zoals de transitie naar een nieuw model, verder uitwerken, en die aan de Verenigingsraad voorleggen en behandelen op het congres. Op het najaarscongres van december vindt dan definitieve besluitvorming plaats. 

Perspectief

De Commissie Spies beschrijft luid en duidelijk dat er voldoende perspectief bestaat voor het CDA om weer een rol van betekenis te gaan spelen, mits de geformuleerde aanbevelingen bestuurlijk worden geïmplementeerd in beleid en uitgevoerd via concrete acties. 

In die zin zijn wij op een bijzondere plek. Want hier in Zeist, op Woudschoten, hier direct naast, kwam in 1975 het bestuur van het CDA voor het eerst bij elkaar om het    partijcongres van het CDA voor te bereiden. De start van een succesvolle periode. Ook kwam de TweedeKamerfractie onder leiding van Wopke Hoekstra hier op 10 mei bijeen. Dat was ook een start van een nieuwe fase. De eerste vruchten zijn er, zie de nota over het landbouwbeleid dat eerder deze week werd gepresenteerd door het Kamerlid Derk Boswijk. Wij staan vol achter onze politieke leider en de fractie. 

Laat dit rapport vandaag ook zo’n start zijn voor de partij. En ons congres van 11 september, na een grondige bespreking met elkaar, het startpunt van hernieuwde eenheid. Een kantelpunt voor de toekomst van onze partij. Want onze CDA'ers in het hele land verdienen het dat we sterk aan de start staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022!

Laat dit rapport vandaag ook zo’n start zijn voor de partij. En ons congres van 11 september het startpunt van hernieuwde eenheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.