ALV CDA Zuid-Holland

 

Op naar de Provinciale Statenverkiezingen 2019!
CDA Zuid-Holland komt met ruim 180 kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschappen!

Wie zijn deze 180 CDA-kandidaten? Op 29 november worden de definitieve kandidatenlijsten met Zuid-Hollandse CDA-leden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van CDA Zuid-Holland! Een spannend moment: wie staat op welke plek?
Kom deze feestelijke avond ‘met inhoud’ meevieren!

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor Provinciale Staten en de waterschappen.
Op 29 november zal de Algemene Ledenvergadering van CDA Zuid-Holland de kandidatenlijsten definitief maken (bekrachtigen) en kunnen de leden in gesprek over wijzigingsvoorstellen voor de verkiezingsprogramma’s van Provinciale Staten en de vier waterschappen.

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering worden op deze pagina de benodigde stukken gepubliceerd:

Kandidatenlijst Provinciale Staten
Kandidatenlijst Hoogheemraadschap van Delfland
Kandidatenlijst Hoogheemraadschap van Rijnland
Kandidatenlijst Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Kandidatenlijst Waterschap Hollandse Delta

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten
amendementen/wijzigingsvoorstellen

Verkiezingsprogramma Hoogheemraadschap van Delfland
amendementen/wijzigingsvoorstellen

Verkiezingsprogramma Hoogheemraadschap van Rijnland
amendementen/wijzigingsvoorstellen

Verkiezingsprogramma Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
amendementen/wijzigingsvoorstellen

Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta
amendementen/wijzigingsvoorstellen

Tijdens het huishoudelijk deel van de Algemene Ledenvergadering worden tevens de volgende documenten besproken:

  • Jaarrekening 2017 + verklaring kascommissie
  • Begroting 2019

Deze stukken zijn op te vragen via het secretariaat van CDA Zuid-Holland:
secretaris@zuidholland.cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.