ALV CDA Zuid-Holland

 

Op naar de Provinciale Statenverkiezingen 2019!
CDA Zuid-Holland komt met ruim 180 kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschappen!

Wie zijn deze 180 CDA-kandidaten? Op 29 november worden de definitieve kandidatenlijsten met Zuid-Hollandse CDA-leden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van CDA Zuid-Holland! Een spannend moment: wie staat op welke plek?
Kom deze feestelijke avond ‘met inhoud’ meevieren!

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor Provinciale Staten en de waterschappen.
Op 29 november zal de Algemene Ledenvergadering van CDA Zuid-Holland de kandidatenlijsten definitief maken (bekrachtigen) en kunnen de leden in gesprek over wijzigingsvoorstellen voor de verkiezingsprogramma’s van Provinciale Staten en de vier waterschappen.

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering worden op deze pagina de benodigde stukken gepubliceerd:

Kandidatenlijst Provinciale Staten
Kandidatenlijst Hoogheemraadschap van Delfland
Kandidatenlijst Hoogheemraadschap van Rijnland
Kandidatenlijst Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Kandidatenlijst Waterschap Hollandse Delta

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten
amendementen/wijzigingsvoorstellen

Verkiezingsprogramma Hoogheemraadschap van Delfland
amendementen/wijzigingsvoorstellen

Verkiezingsprogramma Hoogheemraadschap van Rijnland
amendementen/wijzigingsvoorstellen

Verkiezingsprogramma Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
amendementen/wijzigingsvoorstellen

Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta
amendementen/wijzigingsvoorstellen

Belangrijke informatie over de procedure tijdens de ALV
indieners van amendementen, LET OP!

 
In verband met het grote aantal amendementen heeft het bestuur de volgende procedure vastgesteld voor de inhoudelijke bespreking van amendementen (wijzigingsvoorstellen).
Deze procedure heeft nadrukkelijk tot doel het aantal te bespreken amendementen te verminderen.
De bespreking vindt mogelijk plaats in deelsessies.
Als er meer tijd nodig is dan beschikbaar, dan zal het bestuur de amendementen die niet behandeld zijn doorschuiven naar de Ledenvergadering van 12 december a.s. We hopen dat dit niet nodig is.

 1. de kandidatenlijsten worden tijdens de vergadering ‘bekrachtigd’. Over de volgorde wordt niet meer gestemd.
 2. de behandeling van de amendementen:
  a.    amendementen waarbij staat ‘overnemen’ worden niet meer behandeld tijdens de vergadering, tenzij daarom wordt verzocht bij de secretaris: secretaris@zuidholland.cda.nl (24 uur vooraf i.v.m. de planning)
  b.    amendementen waarbij staat ‘gewijzigd overnemen’ worden niet meer behandeld tijdens de vergadering, tenzij daarom wordt verzocht bij de secretaris: secretaris@zuidholland.cda.nl (24 uur vooraf i.v.m. de planning)
  c.    amendementen waarbij staat ‘niet overnemen' worden alleen behandeld tijdens de vergadering indien daarom wordt verzocht bij de secretaris: secretaris@zuidholland.cda.nl (24 uur vooraf i.v.m. de planning)
 3. de behandeling van de amendementen vindt mogelijk plaats in deelsessies, dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en van het uiteindelijke aantal amendementen dat behandeld dient te worden.

Tijdens het huishoudelijk deel van de Algemene Ledenvergadering worden tevens de volgende agendapunten besproken:

 • financiële stukken (jaarrekening 2017 + verklaring kascommissie en begroting 2019)
  Deze stukken zijn op te vragen via het secretariaat van CDA Zuid-Holland:
  secretaris@zuidholland.cda.nl
 • benoeming van Hein van der Loo als lid van het Dagelijks Bestuur van CDA Zuid-Holland

Tegelijkertijd zullen we tijdens de ALV afscheid nemen van mr. Arie Slob, onze scholingsconsulent van CDA Zuid-Holland.
Tijdens de borrel na afloop van de ALV heeft u de gelegenheid om Arie de hand te drukken en elkaar te ontmoeten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.