Bijeenkomst Verstedelijking

De provincie Zuid-Holland wacht een grote bouwopgave. Tot 2030 zullen er 150.000 woningen gebouwd moeten worden. En in de jaren tussen 2030 en 2040 ook nog eens 60.000. Grote kans dat ook in uw eigen gemeente in de komende jaren flink wat bijgebouwd moet gaan worden. Die opgave staat niet op zichzelf. Het gaat niet alleen om aantallen, maar ook om rekening houden met/anticiperen op trends in de samenleving en veranderingen in de woningbehoefte. De woningbouw biedt tegelijk een kans om in te spelen op maatschappelijke transities, zoals die op het gebied van energie, klimaat en economie. Meer informatie over verstedelijking is te vinden op de website van de provincie.

Op vrijdagmiddag 1 juni 2018 organiseert de CDA Bestuurdersvereniging Zuid-Holland een conferentie over het thema 'verstedelijking'. Want, hoe versterken we dorpen en steden in de provincie? En wat is daarbij de invalshoek van het CDA? Over deze vragen willen we met elkaar nadenken. Daarnaast zal de discussie worden gebruikt als input voor het verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019 van het CDA.

Tijdens de conferentie zal het thema van verschillende kanten worden belicht. Zo zullen Peter Heijkoop (wethouder Dordrecht) en Peter van Heeswijk (Rijn-Hart Wonen) nader ingaan op het thema vanuit het perspectief van de verstedelijkingsalliantie en woningcorporaties. Arjan Kraijo (wethouder Alblasserdam) zal ingaan op verstedelijking vanuit landelijk perspectief, terwijl Joost Bleijie (raadslid Leiden) ons meeneemt in de regionale/stedelijke problematiek. Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde RO en Wonen Zuid-Holland) zal met de aanwezigen in discussie gaan over het onderwerp, waarbij input geleverd kan worden voor de provinciale verkiezingsprogramma.

 

Praktische informatie
Datum: vrijdag 1 juni 2018
Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: Koffiekamer, Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1 in Den Haag

Aanmelden
In verband met afstemming van locatie en catering, graag voor 30 mei aanmelden bij Arie Slob via mrarieslob@hetnet.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.