CDA-Leeskring, Den Haag

Nepnieuws: het lijkt wel of het van alle kanten komt.  Of het nu (mogelijk) doelgerichte valse informatie uit Rusland is, of de Amerikaanse president die nepnieuws inzet om media af te serveren die hem niet welgevallig zijn. Wat moeten we doen als veel nieuws op internet niet meer betrouwbaar is? En kunnen we nog wel van waarheid spreken als ook veel burgers meer geïnteresseerd lijken in de bevestiging van hún visie, of die nu gebaseerd is op feiten of niet? 

Over deze vragen gaat het lentenummer van Christen Democratische Verkenningen. CDV wordt aan alle leden van de Bestuurdersvereniging toegestuurd. Naast nepnieuws als thema bevat dit tijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA ook een actualiteitsdeel. Daarin wordt dit keer bijvoorbeeld stil gestaan bij Ruud Lubbers.

De CDA Bestuurdersvereniging afd. Zuid-Holland en de CDA Scholingscommissie Zuid-Holland organiseren vier keer per jaar een leeskring. De volgende staat gepland op maandag 11 juni. Tijdens deze bijeenkomst zal Marc Janssens, de nieuwe hoofdredacteur van het tijdschrift, ons meenemen in de wereld van het nepnieuws en in gesprek gaan.


Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland 
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
De Leeskring vindt plaats in de Koffiekamer.

Nadere informatie
Op de website van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA staat meer
informatie over het te bespreken nummer van CDV.

Aanmelden
Voor aanmelden:
mrarieslob@hetnet.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.