CDA-partijcongres

 

Voorbereiding CDA-partijcongres

We bereiden ons voor op het komende CDA-congres op zaterdag 9 november.

Resoluties
Ook tijdens dit congres is er gelegenheid om via resoluties zaken van importantie onder de aandacht van de landelijke partijtop te brengen. Vandaar de oproep om onderwerpen naar voren te brengen.

Als u prangende zaken naar voren wilt brengen (die meerdere afdelingen of zelfs de gehele provincie regarderen) wilt u deze dan op de mail zetten, zo spoedig mogelijk, naar delegatie@zuidholland.cda.nl.

Tijdens het voorzittersoverleg op 16 oktober zullen we de oogst delen en een keuze maken van onderwerpen die het CDA Zuid-Holland gaat inbrengen op het congres.

Nadere informatie
Nadere informatie over het partijcongres vindt u hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.