19 mei 2017

Voordracht nieuwe vicevoorzitter CDAZH

Bericht van het bestuur aan de leden van het CDA Zuid-Holland

Beste leden van het CDA Zuid-Holland,

Recent bent u geïnformeerd over de voordracht voor het voorzitterschap van het CDA Zuid-Holland. Tegelijkertijd en in afstemming met de vertrouwenscommissie voor het voorzitterschap, heeft ook de selectiecommissie voor een nieuw lid van het Algemeen Bestuur (beoogd vicevoorzitter) een unanieme voordracht kunnen doen.

Het advies van de selectiecommissie luidt als volgt:

De selectiecommissie, die uit het Algemeen Bestuur is samengesteld, draagt Christine Flåten-Daskalakis voor als nieuw lid van het Algemeen Bestuur (beoogd vicevoorzitter) van het CDA Zuid-Holland. Christine is op dit moment afdelingsvoorzitter van het CDA Schiedam. Daarvoor was zij van 1995-2002 fractielid/fractievoorzitter van het CDA Schiedam en van 2002-2010 wethouder voor de gemeente Schiedam. De selectiecommissie beschouwt Christine als een betrokken en ervaren bestuurder die kan zorgen voor verbinding en samenwerking, ook met de vele gremia en afdelingen binnen het CDA Zuid-Holland. Ze combineert uitgebreide politieke ervaring met een prettige en toegankelijke stijl. De selectiecommissie is blij, dat Christine zich actief voor het CDA Zuid-Holland wil inzetten.

Haar motivatiebrief en CV zijn bijgevoegd.

Het Dagelijks Bestuur dankt de commissie voor haar advies en heeft besloten om, gehoord hebbende het Algemeen Bestuur, deze voordracht aan u door te geleiden.

Het DB zal deze voordracht op de Algemene Ledenvergadering van 13 juni a.s. in Waddinxveen agenderen en in stemming brengen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van CDA Zuid-Holland,

Arjan Kraijo
secretaris CDA Zuid-Holland

Zie ook het bericht met betrekking tot de nieuwe voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.